Winst zorgverzekeraars moet gebruikt worden voor solidariteit

Winst van zorgverzekeraars moet gebruikt worden om het eigen risico te verlagen. Dat zegt bijna de helft van de ruim 500 ondervraagden in quick scan van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren. 37 procent van de ondervraagden wil dat deze winst ingezet wordt voor het in stand houden van het basispakket.

Ook ANBO is tegen verlaging van de maandelijkse premie, niet in de laatste plaats omdat er voor deze kabinetsperiode een bezuiniging van 1,2 miljard op het basispakket ingeboekt staat. In dat licht betekent een premieverlaging een verdere afkalving van solidariteit in de zorgverzekering, omdat mensen met een hoog zorgverbruik dan meer moeten bijbetalen.

De zorgverzekeraars maken over 2012 ergens tussen de 1,4 en de 2 miljard euro winst. Uitgaande van het meest positieve scenario, zou door deze megawinst de premie op de basisverzekering met zo’n 15 euro per maand omlaag kunnen, zo stelden eerst minster Schippers van Volksgezondheid en later de VvAA, de belangenvereniging van medici en paramedici eerder. ANBO én de respondenten pleiten juist voor ingrepen die de solidariteit op peil houden in de zorgverzekering. Wat er aan winst overblijft kunnen de verzekeraars inzetten om de premieontwikkeling de komende jaren verder te stabiliseren, zodat we in ieder geval niet méér gaan betalen als de winst weer gaat dalen.

“In plaats van mensen 180 euro per jaar korting te geven, kan de winst van de zorgverzekeraars ook geïnvesteerd worden in het op peil houden van de basisverzekering. Iedereen vindt het fijn als de rekening bij de apotheek betaald wordt, maar zeker mensen met een hoog zorgverbruik – (chronisch) zieke mensen, maar ook ouderen – hebben helemaal niets aan die 15 euro per maand als ze én jaarlijks 350 euro eigen risico betalen én hun medicatie aan de balie bij de apotheek moeten afrekenen”, aldus ANBO-directeur Liane den Haan. Bovendien zegt Den Haan dat alleen mensen zonder zorgtoeslag profiteren van de premiekorting: “Een lagere basispremie betekent immers ook minder zorgtoeslag, waardoor de netto daling van de premie voor ontvangers van zorgtoeslag veel lager is.”

Plaats een reactie