Winnaars Nationale Alfabeteringsprijzen 2011 bekend

STOOF, ROC Mondriaan en SCHUNCK bibliotheek zijn de drie winnaars van de Nationale Alfabetiseringsprijzen 2011. Zij wonnen de vakprijs respectievelijk in de categorieën bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke instellingen. In de Ridderzaal reikte minister Marja van Bijsterveldt (OCW) de prijzen uit. Elke winnaar ontving een bedrag van 8.500 euro.

De Nationale Alfabetiseringsprijzen worden jaarlijks tijdens Wereldalfabetiseringsdag uitgereikt aan projecten die zich actief inzetten voor de bevordering van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen bij laaggeletterden.

Laaggeletterdheid opsporen in de uitzendbranche
Het winnende project in de categorie Bedrijven is Laaggeletterdheid opsporen in de uitzendbranche van STOOF. De jury vindt het lovenswaardig dat een branche de verantwoordelijkheid neemt voor de aanpak van laaggeletterdheid. “Het is een effectieve manier om veel mensen te bereiken om te scholen. We hopen dat STOOF een voorbeeldwerking heeft voor andere branches.”

Doe weer mee!
In de categorie Onderwijsinstellingen viel de PR-campagne Doe weer mee! in de prijzen: een aansprekend voorbeeld van een breed samenwerkingsverband met gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen om laaggeletterdheid aan te pakken. “Wat ze doen binnen dit project doen ze goed, duurzaam en met goede resultaten. Doe weer mee! laat zien dat de koppeling van pr en aanbod werkt, ook in tijden van vermindering van rijksmiddelen en veranderende wet- en regelgeving”, aldus de jury.

Boek1boek en de Boekenhut
SCHUNCK bibliotheek won de prijs in de categorie Maatschappelijk Instellingen. De jury is met name gecharmeerd van boek1boek. Een slimme, kleine, handige portal waarmee kinderen met één druk op de knop in de klas boeken kunnen bestellen. De digitale aanpak spreekt tot de verbeelding bij de doelgroep. Naast het stimuleren van leesplezier en het meer gaan lezen door de kinderen, blijkt ook dat het taalniveau van de kinderen aantoonbaar verbetert.

Achmea Publieksprijs
Sinds twee jaar wordt de Achmea Publieksprijs uitgereikt. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan een persoon die zich buitengewoon heeft ingezet ten gunste van geletterdheid. Het grote publiek kon via internet stemmen op hun favoriet. Jeanne Kurvers van de Universiteit van Tilburg sleepte de Publieksprijs in de wacht. Uit handen van Léon de Jong, directeur Achmea, ontving zij een bedrag 7.000 euro voor een project of organisatie naar keuze.

Waardering
De Jong: “Verzekeraars kunnen vanuit hun maatschappelijke functie een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van laaggeletterdheid. Door ons te verbinden aan de Publieksprijs wil Achmea duidelijk maken hoe belangrijk wij dit onderwerp vinden en onze waardering uitspreken voor de persoon die in de ogen van het publiek op effectieve en creatieve wijze een tastbare bijdrage levert aan het aanpakken van laaggeletterdheid. Daarnaast vind ik dat we er als verzekeraars voor moeten zorgen dat al onze teksten – óók polisvoorwaarden en brieven – begrijpelijk en leesbaar zijn.”

Adviesbureau CINOP organiseert de Nationale Alfabetiseringsprijzen in opdracht van het ministerie van OCW.

Plaats een reactie