Winnaar Nationale Patiëntveiligheid Award 2010

0
784

Het medicatieproject van Maastricht UMC+ heeft de meeste stemmen (51%) gekregen voor de Nationale Patiëntveiligheid Award 2010. Met dit project heeft het Maastricht UMC+ het percentage fouten bij het klaarmaken en toedienen van medicatie met 97% weten terug te dringen.

Dit hebben de partners van het VMS Veiligheidsprogramma (NVZ, NFU, Orde, V&VN en LEVV) vandaag bekend gemaakt. Op 25 november reikt Edith Schippers, Minister van VWS, de Award uit op het congres Expeditie Patiëntveiligheid, het hoogtepunt van de Week van de Patiëntveiligheid, die van 22 -26 september wordt gehouden.

Barcode bevordert veiligheid voor patiënt
Het Maastricht UMC+ heeft een procesaanpak ontwikkeld voor het ‘voor toediening gereed maken van parenteralia’ (injectie- en infusievloeistoffen) op de ziekenhuisafdelingen. Dit gebeurt door een apothekersassistent. Hiermee ondervangt het Maastricht UMC+ de risicomomenten en voorkomt mogelijke schadelijke fouten. Het belangrijkste resultaat is dat het aantal medicatiefouten ten opzichte van de nulmeting met 97% is afgenomen. Bijzonder is dat de ziekenhuisapotheek alle parenteralia voor individuele patiënten klaarmaakt. Het betreft dus niet uitsluitend hoog risico medicatie. Voor elke toediening is een barcode gekoppeld aan de patiënt en aan de medicatie. De barcode maakt geautomatiseerde toedieningsregistratie mogelijk en biedt de mogelijkheid voor een dubbelcheck bij het toedienen van de medicatie.

Bijzondere resultaten bij alle drie genomineerden
Na bekendmaking van de drie genomineerden voor de Nationale Patiëntveiligheid Award konden bezoekers van www.vmszorg.nl een stem op hun favoriet uitbrengen. In totaal zijn er 2452 stemmen via de website uitgebracht. 1252 stemmen zijn daarvan toegekend aan het Maastricht UMC+. De tweede plaats is voor Isala klinieken die een geïntegreerd spoed interventie systeem hebben ontwikkeld, waarmee ze ondermeer het aantal reanimaties van 46 naar 15 terug hebben weten terug te dringen. De derde plaats is voor het NKI-AVL die een systematiek hebben ontwikkeld voor de radiotherapeutische behandeling waarmee de bestralingsdosis vanaf het eerste moment kan worden geverifieerd. Hiermee is het aantal bestralingsincidenten met de helft afgenomen.

De Week van de patiëntveiligheid

Nationale Patiëntveiligheid Award 2010 en de Week van de patiëntveiligheid is een initiatief van de partners van het VMS Veiligheidsprogramma. De Week van de patiëntveiligheid die van 22 tot en met 26 november 2010 plaatsvindt, is bedoeld om in alle Nederlandse ziekenhuizen medewerkers en patiënten nog meer bewust te maken van de patiëntveiligheid. De jaarlijkse Nationale Patiëntveiligheid Award wordt uitgereikt aan het initiatief dat een bewezen concrete en meetbare bijdrage levert aan het reduceren van vermijdbare onbedoelde schade. Daarnaast wordt gekeken naar het initiatief dat het beste is geïmplementeerd en geborgd in de dagelijkse ziekenhuispraktijk. Een initiatief dat als een ‘good practice’ kan dienen voor andere ziekenhuizen.