Wilsverklaring van groot belang

De NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde heeft met belangstelling kennis genomen van het jaarverslag van de Regionale toetsingscommissies euthanasie. Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding is gestegen van 2331 in 2008 naar 2636 in 2009. Negen meldingen hebben het predicaat onzorgvuldig gekregen. Sinds de euthanasiewet is er echter nooit tot strafvervolging overgaan. Ook blijkt uit de rapportage dat de wilsverklaring, het schriftelijk euthanasieverzoek, een rol van belang kan spelen.

De status van dit schriftelijk euthanasieverzoek is voor artsen niet altijd duidelijk. Vaak wordt er gedacht dat het uitvoeren van euthanasie niet mogelijk is wanneer de patiënt niet meer in staat zich mondeling te uiten, ondanks het feit dat er een schriftelijk euthanasieverzoek aanwezig is. Het is dan ook van groot belang dat een casus in het jaarverslag aantoont dat er wel degelijk op basis van een wilsverklaring euthanasie kan worden toegepast. Eerder gevoerde gesprekken tussen patiënt en arts leggen de basis voor de uiteindelijke beslissing. Er kan dus niet genoeg aandacht gevraagd worden voor het tijdig bespreken van de wilsverklaringen met de behandelend arts(en).

Bij de toetsingscommissies zijn geen meldingen binnengekomen van hulp bij zelfdoding of euthanasie bij patiënten die lijden aan een psychiatrische aandoening.

Twaalf meldingen betreffen levensbeëindiging op verzoek bij patiënten die in de beginfase van dementie verkeren. Ook hier speelt de schriftelijke wilsverklaring een belangrijke rol. Door op te schrijven en regelmatig met de arts te bespreken wat voor de patiënt ondraaglijk lijden betekent bij dementie, zal de arts ‘makkelijker’ tot de overtuiging kunnen komen dat er sprake is van ondraaglijk lijden. De NVVE heeft voor deze situaties vanaf 7 april 2009 een speciale clausule dementie toegevoegd aan het schriftelijk euthanasieverzoek. Inmiddels zijn er ruim 25.000 exemplaren van deze clausule uitgegeven.

Van de meer dan 113.000 leden van de NVVE heeft 95 procent wilsverklaringen afgenomen. De wilsverklaringen bestaan onder andere uit een behandelverbod en een euthanasieverzoek.

Plaats een reactie