Wilhelmina Ziekenhuis Assen verwelkomt 100ste specialist

Op 1 september is de honderdste specialist toegetreden tot de medische staf van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Het gaat om anesthesist Imre Rouschop. Met de komst van de heer Rouschop is het specialistenteam van het WZA in tien jaar tijd bijna verdubbeld. Een noodzakelijke en logische ontwikkeling, aldus het WZA, omdat ook het aantal opnames, polikliniekbezoeken en operaties in het Asser ziekenhuis sinds 2000 explosief zijn gestegen.

De honderdste specialist van het WZA (staand, midden) wordt in de bloemen gezet door het medisch stafbestuur van het WZA

Op alle gebieden laat de bedrijfsvoering van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) een onstuitbare groei zien. Werden tien jaar geleden nog 9700 klinische opnamen geregistreerd, tegenwoordig zijn dat er bijna 13.000 per jaar. Ook het aantal polikliniekbezoeken steeg in tien jaar tijd van 142.000 naar ruim 190.000 heden ten dage. Het aantal operaties spant echter de kroon: dat maakte een explosieve groei door van 5200 in het jaar 2000 naar ruim 22.000 in 2010. Deze forse toename wordt voor een belangrijk deel verklaard uit de groei en de vergrijzing van de bevolking.

Kroongetal
Gezien deze ontwikkeling is een uitbreiding van de medische staf noodzakelijk en logisch, aldus de Raad van Bestuur van het WZA, Boudewijn Ponsioen. “We zijn dan ook blij dat we de heer Imre Rouschop mogen verwelkomen; de achtste anesthesist en tegelijkertijd onze honderdste specialist, een kroongetal. Tien jaar geleden werkten nog maar 54 medisch specialisten in het WZA; inmiddels is de totale medische staf dus bijna verdubbeld. Een deel van de specialisten werkt trouwens in deeltijd, dus het aantal fte’s ligt beduidend lager dan honderd.” Ponsioen vervolgt: “Noemenswaardig is verder dat de 99ste in dienst gekomen specialist een neurochirurg is. Daarmee heeft het WZA een voor Assen nieuw specialisme in huis gehaald zodat we onze patiënten nog beter van dienst kunnen zijn.”

De groei van het WZA is nog niet ten einde, want de komende maanden is verdere uitbreiding op komst met een kinderarts, een revalidatiearts, een oogarts en een spoedarts.

Plaats een reactie