Wildproducten bevatten niet altijd wild

Uit onderzoek van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) blijkt dat er wildproducten te koop zijn waarin vlees van andere diersoorten zit dan op het etiket staat, of mondeling wordt vermeld. Een tussenrapportage van het onderzoek wijst uit dat bij bijna 10% van de onderzochte monsters de etikettering misleidend is. Een aantal producten bevat helemaal geen wild en in andere gevallen bevatten ze niet alleen wild, maar ook andere vleessoorten.

Tussentijdse resultaten
Van de 266 onderzochte monsters bleken 27 monsters een andere samenstelling te hebben dan op het etiket stond. 12 monsters bleken helemaal geen wild te bevatten. Voorbeelden hiervan zijn hazenpeper waarin geen haas zit, reepeper zonder ree, een fazantenstoofpot waarin alleen eend zit en ganzenborstfilet die eend blijkt te zijn. De nVWA heeft hiervoor boeterapporten opgesteld.

Bij 15 monsters werden naast de vleessoort die op het etiket stond ook andere vleessoorten gebruikt. ‘Kwartelmousse met ganzenlever’ bevatte bijvoorbeeld ook rundvlees en kip. En in ‘wildpeper van haas, hert, struisvogel en konijn’ ontbraken hazen- en struisvogelvlees. De nVWA heeft hiervoor schriftelijke waarschuwingen gegeven.

Opzet onderzoek
Om tot een betere etikettering van wildproducten te komen onderzocht de nVWA tussen 15 september en 17 december 2010 266 monsters. Deze monsters werden genomen bij 60 verschillende bedrijven, vooral bij horecagroothandelaren en ambachtelijke poeliers.

De nVWA onderzocht zowel rauw wild vlees, zoals ganzen- en fazantenborstfilet, als verhitte bereide wildproducten, zoals wildpeper, wildpaté en wildsoep.

Positieve uitzonderingen
Bij het rauw wild vlees bleek de aanduiding op het etiket over het algemeen te kloppen. Van de 32 monsters was er slechts 1 niet goed aangeduid.

Ook bleek 1 poelier (met 25 poeliersafdelingen in de horecagroothandel) alleen maar juiste aanduidingen te gebruiken. Van de 62 monsters van deze poelier bleken alle monsters overeen te komen met de etikettering.

Vervolgonderzoek
Deze gegevens komen uit een tussenrapportage; tot 31 december 2010 neemt de nVWA nog monsters. Daarbij neemt zij ook de wildproducten van supermarkten mee. Die staan nog niet in de tussenrapportage, omdat de supermarkten pas sinds begin december wild en wildproducten in de schappen hebben liggen. Het definitieve rapport verschijnt in het 1e kwartaal van 2011.

Meer informatie: Factsheet tussenrapportage speciesonderzoek in wildproducten 2010

Plaats een reactie