Wijziging in drinkpatroon beinvloedt diabetesrisico

Mannen die hun alcoholconsumptie verhogen tot maximaal twee glazen per dag hebben een kleinere kans op diabetes type 2 dan mannen die niet of nauwelijks drinken. Dat blijkt uit een langlopende studie die is uitgevoerd door TNO samen met de Harvard School of Public Health in Boston en de Wageningen Universiteit. Of veranderingen in het drinkpatroon over de tijd een effect hadden op het diabetesrisico, was nog niet eerder onderzocht.

Verandering
Bij mannen die al maximaal twee glazen per dag dronken en die in de loop van de onderzoeksperiode minder alcohol gingen drinken, nam het risico op diabetes type 2 toe. Hun risico werd vergelijkbaar met dat van mannen die aanvankelijk vrijwel geen alcohol consumeerden. Onder matige drinkers die hun alcoholconsumptie verder verhoogden, bleek géén extra verlaging van de kans op deze vorm van suikerziekte op te treden.

Joosten: “De resultaten zijn niet bedoeld als aanmoediging om alcoholhoudende dranken te gaan drinken om het diabetesrisico te verkleinen. Wel is er groeiend wetenschappelijk bewijs dat matige alcoholconsumptie in een gezonde levensstijl kan passen om het risico op diabetes te verkleinen, samen met een gezond gewicht, voldoende lichaamsbeweging, niet roken en een gezond dieet. Overmatig drankgebruik en piekgebruik worden ten stelligste ontraden, net als alcoholconsumptie door kinderen en jongeren”.

Tijdelijk
Het effect van de toename in alcoholconsumptie op het diabetesrisico kreeg na vier jaar zijn beslag. Maar het beschermende effect van matige alcoholconsumptie kon ook in eenzelfde tijdsperiode teniet worden gedaan wanneer de alcoholconsumptie weer werd verlaagd. Deze resultaten laten zien dat het effect van alcoholconsumptie op het diabetesrisico tijdelijk en omkeerbaar kan zijn wanneer het drinkpatroon verandert.

Promotie
In het huidige onderzoek zijn ruim 38.000 gezonde Amerikaanse mannen van middelbare leeftijd gedurende twintig jaar gevolgd. De bevindingen zijn gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift ‘Diabetes’ en maken onderdeel uit van het proefschrift van Michel Joosten. Hij heeft het onderzoek voornamelijk bij TNO uitgevoerd en promoveert op 12 januari aan de Wageningen Universiteit.

Bron: Joosten MM e.a. Changes in Alcohol Consumption and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes in Men. Diabetes 2011; 60(1):74-79.

Plaats een reactie