Wijkverpleegkundigen van Carint Reggeland aan de slag in de wijk

Carint Reggeland zet Zichtbare Schakels in voor extra taken buiten de geïndiceerde zorg van het CIZ om. Zichtbare Schakels zijn wijkverpleegkundigen die de taak hebben om samenwerking te zoeken met hulpverleners en organisaties die actief zijn in bepaalde wijken.

Doel is bewoners te helpen bij het oplossen of aanpakken van (gezondheids-)problemen die ze zelf niet de baas kunnen. De uitbreiding in het takenpakket van wijkverpleegkundigen is mogelijk dankzij subsidie van ZonMw. De Zichtbare Schakels zijn gestart in de wijken Hengelose Es en Berflo Es in Hengelo, Ossenkoppelerhoek in Almelo en de wijken Voorstad en Keizerslanden in Deventer.

De Zichtbare Schakels hebben preventieve, voorlichtende en coördinerende taken op het gebied van zorg en welzijn in de wijk, naast de traditionele zorgtaken. Ze werken nauw samen met huisartsen en andere professionals en voorzieningen in de wijk.

Daarnaast kunnen ze op aanvraag preventieve gezondheidsconsulten verzorgen en zullen zij bepaalde doelgroepen met een verhoogde kwetsbare gezondheid actief benaderen. Deze doelgroepen zullen in samenspraak met huisartsenpraktijken en andere hulpverleners in de wijk worden bepaald. De wijkverpleegkundigen kunnen bijdragen aan de gezondheid en welzijn van de bewoners en daarmee aan de leefbaarheid in de wijk.

De inzet van Zichtbare Schakels past binnen het streven van Carint Reggeland om thuiszorg te bieden in kleine wijkgerichte teams. Onze Zichtbare Schakels maken onderdeel uit van deze kleine wijkgerichte teams.

Plaats een reactie