Wijkverpleegkundigen spil in aandachtswijken

‘Omdat de wijkverpleegkundige een belangrijke spil in de wijk moet zijn, is het programma de Zichtbare Schakel gestart.’ Dit zei staatssecretaris Bussemaker vandaag bij de werkconferentie ‘Zichtbare Schakel’ in het Florence Nightingale Instituut in Zetten.

‘Hiermee krijgt het werk van de wijkverpleegkundige meer inhoud door naast de verplegende taak een coördinerende, een regisserende en een signalerende taak toe te voegen. Het werk van de wijkverpleegkundige moet er op gericht zijn dat de positie van de cliënten wordt versterkt, zodat ze zelfstandig kunnen wonen en niet afhankelijk worden van de AWBZ’, aldus Bussemaker.

Met de ‘Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’ wordt door VWS en WWI, uitvoering gegeven aan de motie Hamer. Deze motie werd september 2008 door de Tweede Kamer aangenomen en wil de uitbreiding van het aantal wijkverpleegkundigen vooral veertig aandachtswijken.

De wijkverpleegkundige moet weer zichtbaar worden. In de eerste plaats voor de bewoners in de wijk, maar ook voor de collega-professionals op het terrein van wonen, zorg en welzijn en voor de gemeente.

Eind 2009 zijn 42 Zichtbare schakel-projecten van start gegaan in de aandachtswijken. In totaal moeten de projecten werk bieden aan 250 extra wijkverpleegkundigen, waarvan er nu met de start van het programma zo’n 200 aan het werk gaan.

Plaats een reactie