Wie is een hufter?

In 1965 speelden verzuilde elites nog een belangrijke rol in het politieke domein en op het maatschappelijk middenveld. Zo was de leiding van de Nederlandse economie nog voor een groot deel in handen van een aristocratische elite. Datzelfde gold voor de universiteiten, waar de traditionele hoogleraar en de corpsstudent archetypisch waren.

In zijn afscheidscollege schetst Meindert Fennema hoe deze elites in de jaren zestig werden aangevallen: D66 wilde het partijenstelsel laten ontploffen, de provobeweging daagde het openbaar gezag uit en linkse studenten gingen in de aanval.

Zij gedroegen zich daarbij ‘hufterig’, al werd dat woord toen weinig gebruikt om onbeschofte opstandelingen mee aan te duiden. Een hufter is volgens de oorspronkelijke betekenis iemand uit de lagere klassen, en dat waren de meeste provo’s en linkse studenten juist niet.

In het economische domein ontstond ondertussen een tweede democratiseringsgolf, die twintig jaar later gekenmerkt zou worden door het fortunisme en dertig jaar later door de PVV.

De elites bestreden deze tweede golf, nu niet geïnitieerd door studenten maar door de ‘lagere standen’, met het begrip ‘verhuftering’. Zij hielden daarmee vast aan het traditionele gebruik van het begrip ‘hufter’, maar werden van repliek gediend door een beweging die van dat begrip een geuzennaam maakte zoals, GeenStijl en PowNed.

Afscheidscollege Politicologie
– Dhr. prof. dr. M. Fennema, hoogleraar Politieke theorie
– HELP! De elite verdwijnt
– Vrijdag 11 mei 2012, 15:00 uur

Plaats een reactie