Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groei multiresistente tuberculose

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat multiresistente tuberculose (MDR-tbc) een bedreiging vormt voor ons allen. In ieder land, arm of rijk, lopen mensen risico op een moeilijk te behandelen vorm van de infectieziekte. In het uitgebrachte rapport worden de hoogste MDR-tbc cijfers ooit gemeld. Maar er gloort ook hoop: in enkele gebieden met zorgwekkend hoge MDR-tbc – onder andere in noordwest Rusland- zien wij na vijf jaar een dramatische kentering. Het WHO-rapport bevestigt dat een stevige aanpak werkt, maar geeft tegelijk aan dat meer investeringen dringend nodig zijn.

KNCV Tuberculosefonds maakt zich grote zorgen over de financiering hiervan, gezien de dreiging van bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Vooral infrastructuur, diagnostiek en zorgverlening zijn nodig, willen wij de groei van MDR-tbc en XDR-tbc (extensief resistente tuberculose) tegenhouden, aldus KNCV Tuberculosefonds.

Multiresistente tuberculose in Nederland ook in opmars
In 2009 werd bij twintig personen een multiresistente tuberculose (MDR-tbc) vastgesteld, van wie drie patiënten met XDR-tbc. In 2007 ging het om tien personen en in 2008 om veertien personen met MDR-tbc. Zolang tuberculose wereldwijd bestaat, vormt de ziekte een reële bedreiging voor Nederland. We reizen met z’n allen steeds meer over de wereld. De toename van MDR-tbc in Nederland is dan ook te verklaren door de toename van MDR-tbc wereldwijd.In 2009 werden 1160 tbc-patiënten gemeld aan het Nederlandse Tuberculose Register (NTR). In totaal zijn 16% meer patiënten aan het NTR gemeld dan in 2008. Ongeveer één op de vijf tbc-patiënten heeft ‘sputumpositieve longtuberculose’, de meest besmettelijke vorm van tuberculose. Het aantal gevallen met deze vorm van longtuberculose steeg minder sterk ten opzichte van 2008 met 3%.

Ludieke actie op Malieveld
Ruim 8.000 ballonnen, die het woord STOP TBC vormen, vullen dinsdagmiddag 23 maart het Malieveld in Den Haag. Peter Faber, ambassadeur van de Stop TBC-campagne, kreeg als kind tuberculose. Met het oplaten van de ballonnen benadrukken Peter Faber en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (civil society) dat iedereen van deze ziekte kan genezen. Vandaag de dag overlijdt er iedere 18 seconden nog iemand in de wereld aan tuberculose. Tuberculose is wereldwijd nog steeds dodelijke infectieziekte nummer twee.Stop TBC is een initiatief van KNCV Tuberculosefonds, de Nederlandse organisatie die sinds 1903 meehelpt tbc-patiënten in een vroeg stadium op te sporen, te behandelen en te genezen. 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag.

Nederlandse toezegging Global Fund hard nodig
Goede financiering van het Global Fund To Fight Aids, Tuberculosis and Malaria is essentieel om de bestrijding van de drie ziektes en de opbouw van gezondheidssystemen voort te zetten. Zelden zijn zo snel ontwikkelingshulpresultaten geboekt als nu. De zichtbaarheid in de aanpak van deze drie ziektes wordt steeds beter, nog geen decennium na het initiatief tot het Global Fund als financieringsmechanisme. Het Global Fund levert tweederde van de donorfinanciering voor de mondiale tuberculosebestrijding via een op maat gesneden programmaondersteuning in de landen.

Op 24 en 25 maart aanstaande ontvangen het Global Fund en het Ministerie van Buitenlandse Zaken donoren in Scheveningen, in de aanloop naar de financieringsronde van het Global Fund. KNCV Tuberculosefonds is voorafgaand aan dit overleg medegastheer van de bijeenkomst van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (civil society) uit de hele wereld. Ter gelegenheid hiervan roept KNCV Tuberculosefonds op tot een duurzame Nederlandse toezegging aan het Global Fund. Zo kunnen de landen zelf de bestrijding verwezenlijken waar wij de capaciteit voor helpen opbouwen.

KNCV Tuberculosefonds
KNCV Tuberculosefonds is een medische ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor het wereldwijd terugdringen van tuberculose. Tuberculose is een besmettelijke en dodelijke infectieziekte. Wereldwijd krijgen jaarlijks ruim negen miljoen mensen tuberculose, hiervan sterven bijna 2 miljoen mensen. Onnodig want patiënten kunnen door vroegtijdige opsporing en de juiste behandeling volledig genezen. Samen met hiv/aids en malaria vormt tuberculose de top drie van meest dodelijke infectieziekten ter wereld. KNCV Tuberculosefonds redt met haar activiteiten wereldwijd vele levens.

Tuberculose
Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de tbc-bacterie (Mycobacterium tuberculosis). Een infectie met deze bacterie kan leiden tot ernstige aantasting van de longen. De meest voorkomende klachten in het beginstadium zijn hoesten en gewichtsverlies. Naar schatting is een derde van de wereldbevolking geïnfecteerd met de tbc-bacterie. Vaak is het afweersysteem van het lichaam krachtig genoeg om de ontwikkeling van de ziekte te voorkomen. Mensen met verminderde afweer, bijvoorbeeld door hiv-infectie, hebben echter een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van tuberculose. Alleen mensen met (onbehandelde) longtuberculose kunnen anderen infecteren door verspreiding van de tbc-bacterie via hoesten of niezen. In Nederland was tuberculose ooit volksziekte nummer 1. Toch overlijdt er vandaag de dag nog iedere 18 seconden iemand in de wereld aan tuberculose. Tuberculose is wereldwijd dodelijke infectieziekte nummer 2. Terwijl een patiënt door vroegtijdige opsporing en de juiste behandeling volledig kan genezen.

Tuberculose in cijfers
– Jaarlijks overlijden wereldwijd ruim 1,8 miljoen mensen aan tuberculose.
– Naar schatting één op de drie mensen ter wereld is geïnfecteerd met de tbc-bacterie.
– Jaarlijks ontwikkelen wereldwijd ruim 9 miljoen mensen de ziekte tuberculose.
– In 2009 waren er in Nederland ruim 1100 tbc-patiënten.
– Jaarlijks ontwikkelen wereldwijd bijna een half miljoen mensen multiresistente tuberculose.

– Elk jaar worden wereldwijd ruim 4 miljoen vrouwen met tuberculose opgespoord.
– Tuberculose is op twee na de belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen.
– Tuberculose is de belangrijkste doodsoorzaak onder mensen met hiv.
– In 2008 zijn 1,4 miljoen tbc-patiënten besmet met hiv/aids.
– In 2008 zijn een half miljoen aidspatiënten overleden aan tuberculose.

Wereld Stop Tuberculose Dag
In de 19e eeuw is de tuberkelbacil ontdekt op 24 maart. Deze datum wordt dan ook gehanteerd om stil te staan bij de ernst van de ziekte tuberculose. In Nederland gebeurt dat door KNCV Tuberculosefonds en de GGD’en.

Kijk voor meer informatie op www.tuberculose.nl en www.stoptbc.nl.

Plaats een reactie