WGA-verzekering blijft publiek mogelijk

Het kabinet komt, gezien zijn demissionaire status, niet meer met voorstellen over de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dit schrijft minister Donner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief waarmee hij het onderzoek over de WGA aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Werkgevers kunnen kiezen hoe ze zich verzekeren tegen het risico dat werknemers gedeeltelijk arbeidsgeschikt raken. Ze kunnen dit bij een private verzekeraar doen of via een publieke verzekering bij UWV (Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen). Door de onderzoeksbureaus Ecorys en Astri is onderzocht of er een verschil is bij publiek of privaat verzekerde werkgevers in de aanpak van langdurig ziekteverzuim en het bevorderen van werkhervatting van werknemers. Uit het rapport komt niet naar voren dat publiek dan wel privaat verzekerde werkgevers beter presteren op dit punt.

Minister Donner wijst er ook op dat publieke en private spelers elkaar in het huidige stelsel met keuzevrijheid voor werkgevers aanvullen en scherp houden en dat werkgevers zich kunnen laten leiden door de aanpak die in hun specifieke geval het meest wenselijk is. Het rapport biedt ook aanknopingspunten voor verbetering van het huidige stelsel.

Naast deze onderzoeksresultaten zijn ook de kosten van privatisering van belang. Bij volledig private uitvoering van de WGA zal sprake zijn van hoge overgangskosten in verband met de overgang van omslagdekking naar rentedekking.

Plaats een reactie