Wettelijke norm nitrosaminen in ballonnen vaak overschreden

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) voerde in 2009 onderzoek uit naar de aanwezigheid van nitrosaminen in ballonnen. Daaruit blijkt dat in ongeveer de helft van de ballonnen hogere gehaltes zijn aangetroffen dan wettelijk is toegestaan. Uit het onderzoek blijkt ook dat het mogelijk is ballonnen zonder nitrosaminen te produceren. In 12 van de 80 onderzochte ballonnen is de afgifte van nitrosaminen niet waargenomen.

Ballonnen dragen niet substantieel bij aan de totale blootstelling aan nitrosaminen. Toch wil de Nederlandse overheid uit voorzorg elke vermijdbare blootstelling van jonge kinderen aan deze gevaarlijke stoffen voorkomen. Daarom zijn strenge eisen gesteld aan de afgifte van nitrosaminen.

Sinds 2006 is wetgeving van kracht die grenzen stelt aan de afgifte van de stoffengroep nitrosaminen in ballonnen. Deze nationale wetgeving is in 2009 door de Europese Unie overgenomen en wordt in 2013 in heel Europa van kracht. Vanaf dat moment gaan alle EU-lidstaten ballonnen op de aanwezigheid van nitrosaminen controleren. De VWA verwacht dat het aanbod van ballonnen met nitrosaminen dan afneemt.

De VWA blijft controleren op de aanwezigheid van nitrosaminen in ballonnen om de industrie ertoe aan te zetten de regels na te leven. Partijen ballonnen met nitrosaminen worden van de markt gehaald en de importeur krijgt een boete.

Nitrosaminen
In latex en rubber producten kunnen nitrosaminen of nitroseerbare verbindingen aanwezig zijn. Nitrosaminen zijn stoffen die door de Europese Unie worden beschouwd als kankerverwekkend. Nitroseerbare verbindingen zijn stoffen die onder bepaalde omstandigheden kunnen worden omgezet in nitrosaminen.

Nitrosaminen worden niet als stoffen aan een product toegevoegd maar ontstaan door reacties van sommige ingrediënten. Dit is onwenselijk maar ook onnodig omdat het inkopen van goede grond- en hulpstoffen nitrosaminevorming voorkomt.

Meer informatie: Factsheet Nitrosamines in balonnen

Plaats een reactie