Wetgeving medezeggenschap op scholen doeltreffend

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) brengt personeel, ouders en leerlingen in positie om een positieve en sterke rol te spelen in het besluitvormingsproces op scholen.

Op 99% van de scholen zijn medezeggenschapsraden (MR’s) aanwezig, die een geaccepteerde en gewaardeerde functie kennen en serieus genomen worden door de leden en door het bevoegd gezag.

Dit blijkt uit de evaluatie van de WMS die minister Marja van Bijsterveldt naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat hier om de wettelijke evaluatie van de WMS sinds deze in 2007 is ingevoerd.

MR speelt rol van betekenis
Uit de evaluatie blijkt dat 85% van de MR’s positief of neutraal staat tegenover de stelling dat de positie van de MR in de afgelopen jaren is verbeterd. Alle betrokkenen – ouders, leerlingen en personeel – oordelen verder positief over de kwaliteit van medezeggenschap op scholen. Ze geven deze het rapportcijfer van gemiddeld een 7,2.

Goede bezetting zetels MR
Het bezetten van de zetels voor personeel is vrijwel nergens een probleem. De bezettingsgraad nadert hier de 100%. Dit geldt ook voor de zetelbezetting van ouders in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs blijft 10% van de zetels voor ouders en 20% van de zetels voor leerlingen onbezet. In het speciaal onderwijs liggen deze cijfers voor ouders en leerlingen beide op 16%. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR) blijven veel zetels voor leerlingen onderbezet en een deel van de ouderszetels.

Beleidsreactie OCW
Minister Van Bijsterveldt is blij dat er meestal genoeg mensen worden gevonden voor de MR. Ondanks hun drukke bestaan maken veel ouders tijd vrij om mee te beslissen over het beleid op scholen. Het vervullen van alle zetels van ouders en leerlingen blijft echter toch lastig. Om verbeteringen in de uitvoering van de WMS te realiseren, zal de minister partijen vragen om gezamenlijk een plan van aanpak te ontwikkelen waarin de mogelijkheden van een voorlichtings- en wervingscampagne nadrukkelijk worden meegenomen.

Achtergrond WMS
De WMS is in 2007 in werking getreden voor het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs als opvolger van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 (WMO). De doelstelling van de WMS was een versterking van de positie van personeel, ouders en leerlingen in de medezeggenschap.

Plaats een reactie