Wetenschappers twijfelen aan Groene Economie

Is de ‘Groene Economie’ hét antwoord op drie mondiale crises: de kredietcrisis, het armoedevraagstuk en de achteruitgang van het milieu? De Verenigde Naties vinden van wel, maar de wetenschappers die deelnemen aan de internationale conferentie Nature™ Inc? Questioning the Market Panacea in Environmental Policy and Conservation denken daar anders over.

Grote wetenschappelijke bijeenkomst in Den Haag

Het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag organiseert van 30 juni tot en met 2 juli 2011 een grote wetenschappelijke bijeenkomst met een kritisch tegengeluid. De wetenschappers willen een sterke waarschuwing laten klinken. Volgens hen doet de Groene Economie, zoals voorgestaan door de VN en vele invloedrijke landen en organisaties, niet alleen weinig aan de drie mondiale crises, maar verergert ze deze zelfs.

Deelnemers aan Nature™ Inc richten zich vooral op de vraag welke kans van slagen de Groene Economie heeft in een kapitalistische context. Volgens dr. Bram Büscher, universitair docent bij het ISS en hoofdorganisator van de conferentie, is de groene economie niet simpelweg een technische oplossing, zoals vaak wordt gesuggereerd. “Het is een politieke strategie, terwijl het overduidelijk is dat de milieuproblemen zoals klimaatverandering en verlies van biodiversiteit juist zijn ontstaan door twee eeuwen kapitalistische ontwikkeling.” De wetenschappers vinden dat er eindelijk een serieuze discussie moet worden gevoerd over de daadwerkelijke aard van de mondiale economie – en de negatieve gevolgen daarvan voor mens en milieu.

Het ISS is een internationaal academisch instituut waar onderzoek en onderwijs wordt verricht op het gebied van ontwikkelingsstudies. De studenten van het ISS – 300 tot 400 per jaar – zijn afkomstig uit meer dan 60 landen, voor het merendeel ontwikkelingslanden. Sinds 2009 maakt het ISS onderdeel uit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Plaats een reactie