Wetenschappelijk onderzoek naar sportregels

Sportbonden doen er goed aan hun regels te bekijken in het licht van EU-regelgeving. Dat voorkomt verrassingen. Dit betoogt dr.drs. Robert C.R. Siekmann, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Law (ESL), in zijn oratie ‘Wat is sportrecht? Een herijking van begripsinhoud en terminologie’.

Siekmann aanvaardt met zijn rede op vrijdag 10 juni 2011 de leerstoel ‘Internationaal en Europees sportrecht’, vanwege de gelijknamige Stichting, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Spelregels in de sport zijn voor het eerst onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.

Sinds het zogenaamde Bosman-arrest (1995), over de rechten van voetballers bij transfers wordt Europees sportrecht erkend als een zelfstandig onderdeel van het sportrecht. Daarbij gaat het er om of een sportregel wel strookt met EU-recht. Kunnen Hongaarse schermers bijvoorbeeld worden geweerd van deelname aan een NK, omdat ze de prestaties van Nederlandse deelnemers beïnvloeden? De ene Nederlander kan zich dan immers gemakkelijker voor de Olympische Spelen of een WK kwalificeren dan een ander, omdat hij niet tegen een Hongaar heeft geloot.

Lering trekken
De spelregels van voetbal zijn de kern van het sportrecht. Maar hoewel ze wereldwijd bekend zijn, zijn ze nog nooit wetenschappelijk en systematisch onderzocht. De nieuwe leerstoel aan de EUR brengt daar verandering in. Bij het onderzoek worden ook vergelijkingen getrokken met andere sporten, om daar lering uit te trekken. Doel is de verbetering van spelregels.

Centraal bij dit onderzoek staat de verhouding tussen spelregels en diverse vormen van recht, zoals strafrecht. Is het bijvoorbeeld wel nodig en zinvol om het vereiste van ‘opzet’ bij een overtreding als ‘hands’ te handhaven? En hoe kan een scheidsrechter nu in een fractie van een seconde een ‘Schwalbe’ vaststellen? Verder moet worden gedacht aan controversiële zaken als hinderlijk buitenspel.

Feyenoord
Siekmann vindt dat voetbalclubs ten onrechte altijd verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun supporters. De Europese voetbalbond UEFA heeft de regel ingesteld dat clubs altijd aansprakelijk zijn voor het gedrag van hun supporters. Feyenoord werd hier in 2007 de dupe van bij een Europese wedstrijd tegen Nancy. Hoewel het ging om een uitwedstrijd, de hooligans geen officiële supporters waren en Feyenoord alles in haar vermogen had gedaan om problemen te voorkomen, werd de club toch aansprakelijk gesteld voor de voetbalrellen in de Franse stad.

Strikte aansprakelijkheid is ook aanwezig in het dopingrecht. De bewijslast om zich van schuld te ontdoen ligt geheel bij de sporter. De vraag is of dit soort regels niet te radicaal zijn en ze wel genoeg rekening houden met de omstandigheden.

Megasportevenementen
De Canadees Ryan Gauthier (Harvard) voert als onderdeel van de nieuwe leerstoel in Rotterdam een onderzoek uit naar de rechtspositie van landen die mega-sportevenementen willen organiseren, zoals de Olympische Spelen of het WK-voetbal. Dit promotieonderzoek moet ook duidelijk maken welke lessen Nederland kan trekken uit de ervaringen van andere landen met onder meer sluikreclame en belastingvrijstellingen. Dit vooral met het oog op een mogelijke kandidatuur van Nederland voor de Spelen van 2028. De vraag hier is hoe ver een organiserend land zijn soevereiniteit redelijkerwijs kan laten beperken door monopolisten als IOC en FIFA.

Leerstoel
De leerstoel Internationaal en Europees Sportrecht is een initiatief van de gelijknamige Stichting. Tot die stichting behoren onder meer vertegenwoordigers van NOC*NSF, de gemeenten Den Haag en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Beide gemeenten leveren een belangrijke financiële bijdrage die het mogelijk maakt een promotieplaats te creëren bij de leerstoel. Dr.drs. Siekmann is directeur van het ASSER International Sports Law Centre, een onderdeel van het Haagse T.M.C. Asser Instituut voor internationaal recht.

Oratiegegevens
Orateur: dr.drs. Robert C.R. Siekmann
Titel oratie: “Wat is sportrecht?”
Leerstoel:met de leeropdracht Internationaal en Europees Sportrecht
Datum: 10 juni 2011, 16:00 uur
Locatie: Woudestein, aula
Faculteit: Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Plaats een reactie