Westfriesgasthuis is een van de meest digitale ziekenhuizen van Europa

Afgelopen week werd bekend dat het Westfriesgasthuis te Hoorn behoort tot de kleine groep ziekenhuizen in Europa die het verst zijn gevorderd met het digitaal maken van hun organisatie. De bereikte status als een van de meest digitale ziekenhuis in Europa is een nieuwe mijlpaal in de modernisering van het Westfriesgasthuis.

Het Westfriesgasthuis krijgt de erkenning van de toonaangevende internationale organisatie HIMMS (Healthcare Information and Management Systems Society), die het niveau vaststelt waarop zorginstellingen hun geautomatiseerde systemen met elkaar hebben samengevoegd. Het hoogst haalbare niveau is zeven. Het Westfriesgasthuis heeft nu zes behaald en heeft de ambitie om binnen afzienbare tijd door te groeien naar niveau zeven. Daarvoor moet het mogelijk zijn dat alle patiënten met een wachtwoord en een inlogcode hun elektronisch dossier kunnen inzien.

Mijn promovendus Rube van Poelgeest onderzoekt met behulp van de HIMMS-vragenlijsten de zeg maar mate van papierloosheid van de ziekenhuizen. Bij niveau 7 is het ziekenhuis helemaal papierloos en bij niveau 1 staat alles nog in papieren dossiers. Van Poelgeest heeft de medewerking van 53 van de negentig Nederlandse ziekenhuizen om hun papierloosheid te bepalen.

Het Westfries Gasthuis heeft uit eigen beweging zijn resultaten bekend gemaakt op zijn website. De ambitie van Van Poelgeest, zijn co-promotor dr. Rob de leeuw en ondergetekende is om een relatie te leggen tussen de mate van patiëntveiligheid en de mate van papierloosheid van ziekenhuizen.

Wij hebben drie theorieën:
1. De digitalisering leidt tot grotere veiligheid. Want bij overschrijven en doorgeven van informatie worden minder fouten gemaakt.

2. Door de digitalisering komen onveilige situaties vaker en eerder boven tafel. Papierloze ziekenhuizen scoren dan onveiliger. Maar in feite is er sprake van onderrapportage bij papiervolle ziekenhuizen.

3. Het maakt niet uit. Veiligheid wordt niet bepaald door de mate van papierloosheid maar door het kwaliteitsbeleid, het Veiligheids Management Systeem, de hantering van de zorgbrede governance code en de professionaliteit van de instelling.

De gedreven promovendus Van Poelgeest praat graag over zijn dissertatie. Maar hij maakt de individuele HIMMS-niveaus per ziekenhuis niet bekend. Een overzicht van de mate van papierloosheid van de 53 ziekenhuizen verschijnt in 2013.

Werk jij bij een van de 37 ziekenhuizen die medewerking hebben geweigerd? Wil je alsnog meedoen? Wij includeren jouw instelling graag. Stuur een mail naar rube.van.poelgeest@gmail.com

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie