Werving zij-instromers en allochtonen cruciaal voor de zorgsector

De zorgsector is met een personeelsbestand van 1.2 miljoen één van de grootste werkgevers van Nederland. Desondanks zal er in de nabije toekomst een tekort aan personeel in de zorg ontstaan. Een hoofdoorzaak is de vergrijzing: daardoor neemt de zorgvraag toe, terwijl de beroepsbevolking kleiner wordt. Dus rijst de vraag: wie zorgt er voor de ouderen van de toekomst?

Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun personeelsbeleid. Zij moeten er voor zorgen dat ze voldoende ‘handen aan het bed’ hebben. De grootste winst is te behalen bij specifieke doelgroepen zoals zij-instromers uit andere sectoren en allochtonen, zo blijkt uit het rapport ‘Werken in de Zorg‘ dat tijdens de bijeenkomst door hoofdonderzoeker David Ikkersheim van Plexus gepresenteerd wordt. Zorginstellingen moeten alles op alles zetten om hen te interesseren voor de zorg. Deze ‘groeigroepen’ kunnen namelijk een deel van het tekort aan personeel opvangen.

Naast het vergroten van de instroom is het van belang dat instellingen hun personeel behouden. Werkgevers kunnen personeel aan zich binden door aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers en hen bijvoorbeeld de mogelijkheid tot (bij)scholing en zelfroosteren te bieden. Daarnaast is zinvol werk cruciaal; dus minder administratieve rompslomp en meer tijd voor de cliënt. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan is het mogelijk om tegelijkertijd de productiviteit te verhogen en het werk aantrekkelijker te maken.

Op woensdag 25 mei a.s. gaat Marcelis Boereboom, Directeur-generaal Langdurige Zorg van het ministerie van VWS, in gesprek met 200 HR-managers en leden van de ondernemingsraden van zorginstellingen in gesprek over werving en behoud van personeel tijdens de bijeenkomst ‘Werken in de Zorg‘ in het UMC Utrecht.

Deze bijeenkomst maakt deel uit van het programma Werken aan de Zorg. Er zijn grote veranderingen gaande in de zorg. Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven tot zes inventarisaties naar de resultaten van het beleid. Iedere inventarisatie heeft een eigen thema, waarbinnen telkens een nieuwe Zorgheld wordt verkozen en een discussiebijeenkomst wordt georganiseerd.

Plaats een reactie