Werkzoekende richt zich teveel op aantrekkelijke organisatiekenmerken

Voor het aantrekken, selecteren en behouden van tevreden werknemers is het van belang dat werknemers passen bij de cultuur van een organisatie. Iemands persoonlijke waarden moeten aansluiten bij de cultuurwaarden van de organisatie. Om dit te bereiken zouden werkzoekenden een alomvattende vergelijking moeten maken van hun persoonlijke waarden en de cultuurwaarden van de organisatie.

Marije de Goede laat echter zien dat werkzoekenden geneigd zijn zich te richten op een beperkt aantal organisatiekenmerken. Ze letten vooral op organisatiewaarden die ze aantrekkelijk vinden en vragen zich dan af of deze waarden in de organisatie aanwezig zijn.

Ze letten daarentegen minder op organisatiewaarden die ze onaantrekkelijk vinden; informatie over die onaantrekkelijke waarden wordt al gauw genegeerd. Beschikbare informatie over de cultuur van een organisatie wordt dus eenzijdig en onvolledig gebruikt, zodat de indruk die werkzoekenden hebben van de organisatiecultuur geen goede afspiegeling is van de werkelijke organisatiecultuur.

Baanzoekers doen er goed aan om zich bij hun baankeuze niet alleen te laten leiden door wat ze wensen maar ook door wat ze niet wensen in een toekomstige organisatie. Organisaties die passende sollicitanten willen aantrekken kunnen het beste eerlijke informatie over hun dominante cultuurwaarden geven.

Promotie
Promovendus: Mw. M.E.E. de Goede/ Psychologie
Proefschrift: Searching for a match. The formation of person-organization fit perceptions
Promotor: mw. prof. dr. A.E.M. van Vianen
Datum: Woensdag 20 juni 2012

Plaats een reactie