Werknemer wil liever coach dan opleiding

Werknemers willen graag begeleiding door een externe coach voor hun persoonlijke ontwikkeling. Meer dan de helft (52 procent) van de werknemers geeft aan dat dit een werkgever aantrekkelijk maakt. Daarnaast zegt 38 procent begeleiding door een interne coach te willen. Unique heeft deze gegevens achterhaald in een onderzoek onder ruim 4.000 respondenten.

Coaching blijkt belangrijker dan de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding. Slechts zes procent zou heel graag een externe opleiding volgen en drie procent een interne. Een vijfde van de werknemers laat de aanwezigheid van een gestructureerd beoordelingssysteem zwaar meewegen in de aantrekkelijkheid van een werkgever. Tot slot vindt twaalf procent regelmatige één-op-één gesprekken met leidinggevenden heel belangrijk.

“De overweldigende belangstelling voor begeleiding van een externe loopbaancoach is opvallend”, vindt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique. “Persoonlijke ontwikkeling is heel belangrijk voor de huidige generatie werknemers. Het hebben van een motivator of coach op de werkvloer geeft mensen vaak net een extra duwtje in de rug om stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook zijn tegenwoordig vaardigheden van een persoon vaak belangrijker dan de genoten opleiding, waardoor deze in belang kan dalen. Daarnaast kunnen werknemers via een coach hulp krijgen bij het plannen van werk en privé en bij het halen van energie uit het werk. Het voordeel van een externe coach is dat hij werknemers vanuit een veilige en onafhankelijke relatie helpt. Ook binnen Unique wordt de waardering van een coach bevestigd. Wanneer onze werknemers hier behoefte aan hebben, bieden we vanuit USG People hulp van jobcoaches aan.”

Binnenkort introduceert Unique haar nieuwe HR-dienst voor werkgevers. Unique HR biedt ondersteuning en HR-advies op maat met betrekking tot verzuimbegeleiding, conflict- en ontslagbemiddeling, functionerings- en beoordelingsgesprekken, trainingen en loopbaanbegeleiding.

MKB Marktmonitor: Nieuwe Tijden
Unique is momenteel bezig met het veldwerk voor de MKB Marktmonitor 2011 die zich dit jaar richt op aantrekkelijk werkgeverschap in Nieuwe Tijden. Deze Nieuwe Tijden hebben betrekking op het voorzichtige herstel van de economie, de opkomst van social media en het benodigde aantrekkelijk werkgeverschap door de verwachte krapte op de arbeidsmarkt. Naast het uitvoerige werkgeversonderzoek worden dit jaar ook kandidaten betrokken in het onderzoek. De genoemde resultaten komen voort uit dit kandidatenonderzoek. Deelnemende organisaties ontvangen een maatwerkrapport met een uitgebreid advies over het creëren van aantrekkelijk werkgeverschap met een benchmark naar regio en branche en de (voor hen relevante) respons uit het kandidatenonderzoek. Tot slot wordt alle input in het MKB Marktmonitor 2011 onderzoeksrapport samengevat, dat in januari 2011 wordt verwacht.

Werkgevers die aan het onderzoek mee willen doen, kunnen zich nog aanmelden via www.unique.nl/marktmonitor.

Plaats een reactie