Werking van erythropoietine (EPO) in hartfalen bestudeerd

Hartfalen is een ernstige aandoening met een slechte prognose. Ook gaat hartfalen gepaard met veel bijkomende ziekten, waaronder bloedarmoede. Nieuwe behandelmethoden voor hartfalen zijn gewenst. Willem-Peter Ruifrok onderzocht de werking van erythropoietine (EPO) op hartfalen, waarbij hij keek naar bijkomende effecten van EPO en zijn rol in de vorming van rode bloedcellen.

Ruifrok toont aan dat EPO in gunstige zin bijdraagt aan de vorming van nieuwe bloedvaten in het hart bij hartfalen. Bij een verminderde werking van EPO gaat het aanpassingsvermogen bij inspanning achteruit in zowel de hartspier als de skeletspieren. Indien bloedarmoede bij hartfalen wordt veroorzaakt door slechter functioneren van het beenmerg, heeft EPO als behandeling voor deze vorm van bloedarmoede nauwelijks effect. De gunstige effecten van EPO bij hartfalen lijken te berusten op aan andere mechanismen dan die op de vorming van de rode bloedcellen alleen.

Willem-Peter Ruifrok (Groningen, 1978) heeft geneeskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zijn promotieonderzoek uitgevoerd bij de Afdeling Cardiologie van het UMCG. Het onderzoek is gefinancierd door NWO, de Nederlandse Hartstichting, the Netherlands Foundation for Cardiovascular Excellence, en de National Institutes of Health, USA. Ruifrok vervolgt zijn loopbaan als arts-assistent bij de afdeling Kindergeneeskunde van het Medisch Spectrum Twente in Enschede.

Promotiegegevens
Promotie: dhr. W.T. Ruifrok
Proefschrift: Erythropoietin in heart failure. Effects beyond erythropoiesis
Promotor(s): prof.dr. W.H. van Gilst, prof.dr. D.J. van Veldhuisen
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 12 januari 2011, 14.45 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie