Werkgevers nog niet ingesteld op diabetes

Werkgevers hebben weinig zicht op hun werknemers met diabetes. Ze weten niet hoeveel het er zijn en of zij problemen hebben met het werk. Ze willen deze medewerkers wel graag steunen, maar hebben daarvoor nog weinig beleid. Vooral onregelmatige diensten zijn lastig. Het NIVEL presenteert woensdag 18 januari 2012 een onderzoek op het symposium ‘Diabetes en werk’.

“We weten niet hoeveel mensen met diabetes er bij ons werken”, zegt Frans van Dort, beleidsmedewerker bij bureau veiligheid, gezondheid en welzijn van Politie Haaglanden. “Medewerkers hoeven het niet te vertellen. Ook de bedrijfsartsen hebben geen volledig beeld. Sommige medewerkers zeggen het tegen de bedrijfsarts, maar die kunnen dat niet doorgeven aan de werkgever vanwege hun beroepsgeheim.”

Politie Haaglanden heeft geen beleid voor werknemers met diabetes. Toch werken er wel degelijk mensen met diabetes. Deze werknemers geven aan dat als zij problemen hebben, deze op individuele basis worden opgelost. Dat bevestigt het algemene beeld dat naar voren komt uit een onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) bij 162 werknemers en 20 grote werkgevers in verschillende sectoren, zoals de politie, de kinderopvang, het onderwijs, het personenvervoer en de sociale werkplaats.

850.000
Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 850.000 mensen met diabetes. Dit groeit naar verwachting uit tot 1,3 miljoen in 2025. Mensen krijgen de ziekte ook al op jongere leeftijd. De verwachting is daardoor dat diabetes ook op de werkvloer vaker zal voorkomen. Onregelmatig werk is lastig bij diabetes omdat een goede behandeling van de ziekte juist gebaat is bij regelmaat. Dit blijkt ook uit het onderzoek.

Regelmaat
Vooral de werknemers met een slechter ingestelde diabetes – die bijvoorbeeld vaker acute bloedsuikertekorten hebben – blijken meer moeite te hebben zich te concentreren. Zij zijn vaker vermoeid en melden zich vaker ziek. Wel zijn zij net zo bevlogen voor hun werk als werknemers met een beter ingestelde diabetes. Vooral deze werknemers zijn dus gebaat bij regelmaat en kunnen ondersteuning van hun werkgever goed gebruiken bij de combinatie werk-diabetes. En zeker bij werkgevers die hun werknemers in moeten zetten in onregelmatige diensten, zoals de politie.

Bedrijfsarts
De problemen worden vaak op maat, ad hoc opgelost voor de werknemer met diabetes die er tegenaan loopt. Aanpassingen van het werk zijn meestal tijdelijk, zoals aanpassingen van het werkrooster of van pauzetijden. Organisaties treffen geen algemene maatregelen om mensen met diabetes te steunen in hun werk. Veelal kent de bedrijfsarts niet alle werknemers met diabetes en raakt deze pas betrokken als een werknemer ziek is. De bedrijfsarts speelt meestal geen rol bij het ‘gezond houden’ van de werknemers.

Arbeidsmarkttekorten
NIVEL-programmaleider Liset van Dijk: “Gezien de arbeidsmarkttekorten die op ons afkomen en het groeiend aantal mensen met een chronische aandoening, waarvan diabetes een belangrijke is, betekent dit voor bepaalde bedrijven werk aan de winkel. Zij moeten ervoor zorgen dat hun werknemers gezond blijven – daar doen de bedrijven al ook wel wat aan – en dat zieke werknemers zo goed mogelijk worden ondersteund. Dat is niet alleen goed voor de werknemer maar levert ook voordelen op voor de werkgever.”

Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van CZ, De Unie, Diabetesvereniging Nederland, AstraZeneca en Bristol-Myers-Squibb.

Plaats een reactie