Werkgevers maken zich zorgen om langer doorwerken

0
678

Bijna driekwart (68 procent) van de Nederlandse werkgevers maakt zich zorgen over het langer doorwerken van hun werknemers. Nu de overheid aanstuurt op langer werken na het 65ste levensjaar heeft dit de aandacht van werkgevers. Het inzetten van actief gezondheidsbeleid is volgens hen (76 procent) een voorwaarde om langer werken mogelijk te maken. Zeker voor de oudere werknemers. Dit blijkt uit een onderzoek van verzekeraar Zilveren Kruis Achmea uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Bedrijven vrezen onder meer voor daling van efficiency en lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim en minder motivatie bij oudere werknemers. Ook bestaat de verwachting dat werkzaamheden te zwaar zijn voor ouder personeel.

Meer dan de helft van de bedrijven (55 procent) in Nederland hanteert een preventiebeleid ter voorkoming van ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid. Een beleid dat gericht is op een duurzame inzetbaarheid van ouder personeel wordt ingezet door 37 procent van de werkgevers. Tegelijkertijd neemt het aantal oudere werknemers toe in 56 procent van de Nederlandse bedrijven.

Een ruime meerderheid (52 procent) van de bedrijven ziet een ongezonde leefstijl onder werknemers toenemen. De gezondheid van de werknemer is met name de verantwoordelijkheid van de werknemer, maar óók van de werkgever, blijkt uit het onderzoek. Ruim driekwart van de bedrijven (77 procent) aanvaardt hiervoor meer of minder verantwoordelijkheid.

Bedrijven mogen hun mensen aanspreken op een ongezond gedrag wanneer dit op langere termijn een negatief effect kan hebben, zegt 60 procent van de werkgevers en 61 procent van de werknemers. 40 procent van de MKB-werkgevers vindt zelfs dat zij een werknemer met een ongezonde leefstijl mag ontslaan. Over de vraag of een werkgever een werknemer mag aanspreken op overmatig alcoholgebruik antwoorden een grote meerderheid van de bedrijven én werknemers positief (beide 67 procent).