Werkgevers doen laatste poging voor cao VVT

Werkgevers in de sector van verpleeg en verzorgingshuizen, thuiszorg en kraamzorg ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) doen een laatste poging om met de vakbonden tot een cao te komen. Komen zij er niet uit, dan gaan de zorgorganisaties over tot een eenmalige extra uitkering aan de werknemers.

Het cao-overleg voor de VVT sector is na een half jaar onderhandelen in september vastgelopen. Om de werknemers niet de dupe te laten worden van het mislukken van het overleg, stelden de werkgeversorganisaties voor aan hun leden een eenmalige loonuitkering te doen in december 2010. De leden van ActiZ en BTN hebben hiertoe besloten tijdens hun respectievelijke ledenvergaderingen.

Overleg

Maar om toch na te gaan of er nog een mogelijkheid is om een cao af te sluiten, nodigen ActiZ en BTN de vakbonden uit voor een ultieme poging om uit de impasse te komen. In dat overleg moeten de laatste geschilpunten worden overbrugd. Lukt dat niet, dan zullen de werkgevers de eenzijdig bepaalde loonbetaling in december uitkeren. Dat is een uitkering van 1% over het salaris van maart tot en met december 2010. En dan zullen de bonden komend jaar een uitnodiging ontvangen voor nieuw cao-overleg.

Geschilpunten

Na het laatste cao overleg in september bleven nog een paar geschilpunten over, waarbij het salaris het voornaamste breekpunt bleek. De werkgevers boden een structurele loonsverhoging van 2,5 procent over een periode van twee jaar; de bonden eisten een verhoging van 3,5 procent structureel. Daarnaast werden bonden en werkgevers het niet eens over de leeftijdsdagen. Het leeftijdsverlof zal vervangen worden door een ‘persoonlijk levensfase budget’. Punt van discussie hierbij is of werknemers mogen kiezen hoe zij dit budget inzetten, in vrije uren, voor de levensloopregeling of in geld. De werkgevers willen dat werknemers daarin zelf kunnen kiezen, de vakbonden willen dat niet.

Plaats een reactie