Werkgevers begeleiden zelf werknemers naar nieuw werk

‘Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers zelf de verantwoordelijkheid krijgen om werknemers naar ander werk te begeleiden’. Dat zei minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag 9 februari 2011 in Driebergen bij de aftrap van een proef met negen projecten om werknemers die met ontslag bedreigd worden elders aan werk te helpen.

Sociale partners krijgen voor deze regionale initiatieven een financiële bijdrage van maximaal 2.500 euro per werknemer voor de begeleiding naar nieuw werk. Bedrijven moeten er zelf ook minimaal dat bedrag bijleggen. Het kabinet stelt in totaal 2 miljoen euro voor het experiment beschikbaar.

Deze nieuwe aanpak van-werk-naar-werk houdt in dat werkgevers en regionale werknemersorganisaties met ontslag bedreigde werknemers aan ander werk helpen. Zo hebben minder mensen of mensen minder snel een werkloosheidsuitkering nodig. Minister Kamp heeft vandaag negen projecten officieel aangewezen voor deze bijdrage. Hij ziet toekomst voor deze projecten, waarbij mensen effectief kunnen worden begeleid van werk-naar-werk. ‘Met deze negen projecten onderzoeken werkgevers, werknemers en overheid de mogelijkheden in de praktijk. Van de resultaten gaan we leren. Om voorbereid te zijn op de vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt’, aldus minister Kamp.

Werkgevers en werknemers spelen zo een belangrijke rol in het voorkomen van werkloosheid. De aanpak helpt ook knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen: met werkloosheid bedreigde werknemers kunnen plaatsen krijgen in bedrijven of sectoren waar tekorten aan werknemers zijn. De nieuwe werkwijze moet vooral mensen helpen die niet snel zelf ander werk vinden en daardoor het risico lopen langdurig werkloos te worden, met alle gevolgen van dien.

Per project dienen minimaal 50 met ontslag bedreigde werknemers deel te nemen. Het kabinet betaalt het experiment uit het geld voor de crisismaatregelen voor de arbeidsmarkt. De projecten zijn ook bedoeld om te kijken of (samenwerkende) werkgevers in een regio, naast de gewone activiteiten van de Werkpleinen van UWV Werkbedrijf, zelf een meer directe bijdrage kunnen leveren om met ontslag bedreigde werknemers aan ander werk te helpen.

Plaats een reactie