Werk met asbest vaak niet veilig

Op locaties waar asbest wordt verwijderd, schort het vaak aan de veiligheid voor werknemers. Dat blijkt uit controles door de Arbeidsinspectie bij bedrijven die asbest mogen verwijderen. De situatie was vooral zorgwekkend bij bedrijven waar de Arbeidsinspectie al eerder had geconstateerd dat ze onveilig werkten. Zo werden op twee van de drie locaties waar deze bedrijven actief waren, de regels overtreden.

Bij een derde van de inspecties bij deze notoire overtreders was de situatie zo gevaarlijk dat het werk werd stilgelegd of niet mocht beginnen. De inspecteurs troffen bijvoorbeeld asbest aan dat niet of in open zakken was verpakt. Ook werd deze gevaarlijke stof niet altijd direct na het verwijderen afgevoerd. Verder ontbrak het vaak aan maatregelen om te voorkomen dat er asbestvezels in de lucht komen.

Maar ook bij de eerder niet als slecht bekend staande bedrijven moest de inspecteur nog te vaak optreden.

Asbest is zeer gevaarlijk voor de gezondheid. Jaarlijks overlijden in Nederland meer dan vierhonderd mensen aan longvlies- en buikvlieskanker, omdat ze in het verleden aan asbest zijn blootgesteld. Daarnaast veroorzaakt asbest nog honderden sterfgevallen per jaar door longkanker.

Vanwege de grote risico’s zijn er strenge regels om de werknemers die asbest verwijderen te beschermen. Bovendien moeten bedrijven die asbest verwijderen gecertificeerd zijn. Werknemers die het werk uitvoeren, hebben een persoonscertificaat nodig als bewijs dat zij deskundig zijn. Ondanks de verplichte certificering wordt in de sector niet veilig genoeg gewerkt.

De Arbeidsinspectie verhoogt de komende tijd het toezicht op deze sector. Daarbij werkt zij nauw samen met de andere toezichthouders, zoals de certificerende instellingen, de Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen de VROM-Inspectie), provincies, gemeenten en het KLPD. Met de certificerende instellingen wisselt de Arbeidsinspectie informatie uit zodat die zo nodig certificaten kunnen intrekken. Door een recente aanscherping van de regels en straffen zullen bedrijven voortaan veel sneller hun certificaat kunnen verliezen.

Ook bedrijven die zonder certificaat toch asbest verwijderen, worden harder aangepakt. Dit is één van de speerpunten van de Arbeidsinspectie in 2012. De inspectie werkt hierbij samen met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Die heeft na onderzoek een lijst van 155 verdachte bedrijven opgesteld die controle krijgen.

Meer informatie: Dossier Asbest Rijksoverheid