Werk en privé hoogopgeleiden strikt gescheiden

Vrijdagmiddagborrels en bedrijfsuitjes ten spijt, Nederlandse hoogopgeleide werknemers maken een scherpe scheiding tussen werk en privé. Slechts 21 procent heeft via het werk wel eens vrienden gemaakt. Driekwart vindt zijn collega’s wel aardig, maar gaat buiten werktijd niet met hen om. Slechts 10 procent spreekt wel eens met collega’s af na het werk. De rest zegt niets te hebben met zijn collega’s of vindt ze zelfs onaardig. Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair onder ruim 400 hoogopgeleiden, dat plaatsvond vanwege het tweejarig bestaan van de online vragenrubriek Werkmanieren.

78 procent van de respondenten nodigt collega’s niet uit op verjaardagen. Gesprekken met collega’s blijven ook tamelijk oppervlakkig. 79 procent vertelt weliswaar op maandagmorgen wat ze in het weekend gedaan hebben, maar een avondje doorzakken vindt slechts twintig procent een geschikt onderwerp van gesprek aan de koffieautomaat. Iets meer dan de helft vertelt anekdotes over gezin of vrienden. Slechts tien procent voelt zich totaal ongeremd en vertelt alles. ‘Ik vertel genoeg om niet buiten de boot te vallen’, zegt één respondent. Een ander vertelt alleen persoonlijke zaken als het zijn functioneren raakt. ‘Ik moest na een miskraam spoorslags naar het ziekenhuis. Dat heb ik gewoon verteld.’

23 procent van de Nederlandse hoogopgeleiden kan zich op het werk lastig concentreren omdat collega’s te veel lawaai maken. Een kwart ergert zich aan het geroddel over anderen. 9 procent weet dat collega’s over hen roddelen. 32 procent klaagt dat collega’s hun werk niet goed doen, waarna het op hen neerkomt om de boel op te knappen.

Een onderzoeksvraag die tot heftige discussies leidde, was hoe om te gaan met een stinkende collega. De meningen zijn hierover verdeeld. 31 procent zou het gewoon tegen die persoon zeggen. 38 procent zit liever in de stank dan dat ze het gesprek aangaan. 7 procent laat het probleem over aan de leidinggevende. Opvallend is dat werknemers in kleine bedrijven (minder dan honderd werknemers) elkaar makkelijker aanspreken op nare luchtjes dan werknemers in grote bedrijven. 49 procent van de werknemers in organisaties kleiner dan 100 werknemers zou zijn collega erop attent maken als hij stonk. In grotere organisaties is dat 35 procent.

Wijsheid met jaren
42 procent van de werknemers met meer dan tien jaar werkervaring zouden hun stinkende collega aanspreken op zijn lucht. Werknemers die nog geen tien jaar aan de slag zijn, hebben daar meer moeite mee: 32 procent zou dat doen.

Plaats een reactie