Wereldwijd te veel infecties bij pasgeborenen

Bij verdenking op een infectie worden in ontwikkelde landen teveel antibiotica gebruikt bij pasgeborenen. Hierdoor kunnen bacteriën ontstaan die ongevoelig zijn voor veelgebruikte antibiotica. In ontwikkelingslanden treden met name in de periode na de derde levensdag veel infecties op. Dit heeft onder meer te maken met de wijze van prepareren en toedienen van infuusvloeistoffen.

Uit het promotieonderzoek van Setyadewi Lusyati blijkt dat in ontwikkelingslanden het aantal infecties teruggedrongen kan worden met eenvoudige ingrepen in de toediening van infuusvloeistoffen. In ontwikkelde landen moet meer aandacht worden besteed aan het herkennen van infecties. Het onderzoek van Lusyati biedt hiertoe aangrijpingspunten. Uit een analyse van 25 cytokines (kleine eiwitten in het bloed van pasgeborenen) blijkt dat de cytokines MIP1a, IL-15 en IL-6 veelbelovende markers zijn om infecties te herkennen.

Setyadewi Lusyati (Indonesië, 1966) verrichtte haar onderzoek in het Beatrix Kinderziekenhuis binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Harapan Kita ziekenhuis te Jakarta. Het onderzoek werd mede gefinancierd door Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. S.D. Lusyati
Proefschrift: Sepsis in newborn infants. Incidence, antibiotic, infection marker
Promotor(s): prof.dr. P.J.J. Sauer
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 05 oktober 2011, 11.00 uur
Plats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie