Wereldwijd initiatief voor onderzoek voedselproductie van start

Op initiatief van Wageningen UR (University & Research centre) gaan deze week zes vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstellingen uit de hele wereld een samenwerking aan onder de naam Global Alliance on Food Security Research.

Doel is een verantwoorde wijze van voedselproductie te ontwikkelen die de grote uitdaging op dit terrein voor de komende decennia aankan. Niet alleen de opbrengst van de voedselproductie moet drastisch omhoog, maar de productiewijze moet ook schoner en duurzamer. Die uitdaging vraagt om doorbraken in kennis en technologie, menen de zes kennisinstellingen.

De komende decennia groeit de wereldbevolking van 7 miljard mensen nu naar 8 miljard in 2025 en 9 miljard in 2050. Tezamen met een verdere toename in welvaart zal dit de vraag naar voedsel in de komende decennia doen verdubbelen en de samenstelling van het voedingspakket doen opschuiven naar meer dierlijke eiwitten.

De deelnemers aan het initiatief zijn kennisinstellingen op het gebied van de ‘agrifood’ uit de belangrijkste voedselproducerende landen in de wereld. Het gaat om Embrapa uit Brazilië, University of California (UC) Davis uit de VS, Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) uit China, INRA uit Frankrijk en Massey University uit Nieuw-Zeeland. Wageningen UR heeft met elk van deze organisaties al een bilaterale samenwerking. En ook onderling werken de meeste andere instellingen al samen.

Het nieuwe initiatief bouwt de bestaande samenwerking uit om als groep prioriteiten in het onderzoek af te stemmen, gezamenlijk financierings mogelijkheden aan te boren en krachten te bundelen bij de uitvoering. Hiermee wordt de zo noodzakelijke vooruitgang in kennis en innovatie versneld, zowel richting nationale als internationale overheden en organisaties als het bedrijfsleven.

De start van dit initiatief vindt plaats op 14 en 15 juli in Wageningen met een bijeenkomst van de zes voorzitters van de betrokken organisaties, onder leiding van dr Aalt Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Centraal staat de keuze van de belangrijkste onderzoeksthema’s waarop de krachten zullen worden gebundeld. Daarbij gaat het met name om thema’s als het efficiënter maken van de dierlijke productiesystemen en het beter benutten en tot waarde brengen van beschikbare eiwitten, het ontwikkelen van gewassen die minder gevoelig zijn voor ziekten en minder water verbruiken en precisielandbouw. In het laatste geval kan met behulp van moderne technieken als sensoren en gps-systemen zorvuldiger worden omgegaan met inputs als kunstmest, krachtvoer en bestrijdingsmiddelen.

Plaats een reactie