Wereldlepradag 2010: de handicaps voorbij

Op 31 januari is het Wereldlepradag. Op deze dag staan we stil bij de honderdduizenden nieuwe patiënten die jaarlijks worden gevonden en de miljoenen die leven met een handicap als gevolg van lepra.

Ter gelegenheid van Wereldlepradag ontvangt de Vietnamese Le Duc Loi de ChangeALife-Award voor zijn inspanningen voor leprapatiënten. Als één van de eersten in Vietnam maakte hij protheses voor leprapatiënten. Ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan de vermindering van het stigma rondom de ziekte. Naast een oorkonde bestaat de Award uit een bedrag van 5.000 euro dat wordt besteed aan een lepraproject naar keuze.

Weer op de been
De Vietnamese Le Duc Loi leidde na zijn pensionering vier jongeren met amputaties op tot prothesemaker. Met eigen middelen startte hij een kleine orthopedische werkplaats, die duizenden ex-leprapatiënten letterlijk weer op de been heeft geholpen. In Vietnam was hij één van de eersten die protheses leverde aan mensen met een amputatie als gevolg van lepra. Hij heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de vermindering van het stigma rondom lepra, met name onder medisch personeel en revalidatiedeskundigen.

Rondom de uitreiking van de ChangeALife-Award op Wereldlepradag organiseert de Leprastichting een symposium met als thema ‘De handicaps voorbij – een menswaardige toekomst na lepra’. Op dit symposium, dat wordt gehouden in het Fashion Hotel te Amsterdam, wordt aandacht besteed aan het werk van Le Duc Loi. Daarnaast bespreken lepra-professionals en succesvolle Nederlanders met een beperking hoe wij gehandicapte ex-leprapatiënten kunnen helpen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Aanwezig zijn onder anderen Bibian Mentel, die met en zonder handicap Nederlands kampioene snowboarden werd, en een gehandicapte leprapatiënt. De presentatie is in handen van Lucille Werner. Kijk voor meer informatie en het programma op www.leprastichting.nl.

Stigma
Wereldwijd zijn ruim 2,5 miljoen mensen ernstig gehandicapt als gevolg van lepra. De leprabacterie tast de zenuwen van vooral handen en voeten aan, waardoor deze gevoelloos worden en een patiënt zich gemakkelijk verwondt. Deze wonden kunnen chronisch worden en in het slechtste geval leiden ze tot handicaps. Verminkte leprapatiënten ondervinden niet alleen lichamelijke, maar ook sociale beperkingen. Dit komt vooral door onwetendheid: mensen zijn bang om besmet te raken, terwijl een patiënt na enkele dagen medicijngebruik de ziekte niet meer door kan geven. Veel leprapatiënten houden daarom hun ziekte geheim, soms zelfs voor hun eigen man of vrouw. Als gevolg van het zogenaamde stigma rondom lepra worden leprapatiënten nog steeds ontslagen of gedwongen te verhuizen. Wereldlepradag, zondag 31 januari, staat in het teken van de lichamelijke en sociale beperkingen die leprapatiënten ondervinden.

Plaats een reactie