Wereldkinderen: al 40 jaar succesvol begaan met kinderwelzijn

Veertig jaar geleden reageert de wereld geschokt op beelden van miljoenen ontheemde kinderen als gevolg van oorlog in Vietnam en Nigeria. In Nederland ontstaat een beweging van mensen, die ontheemde kinderen uit voormalig oorlogsgebieden en ontwikkelingslanden wil adopteren. Onder leiding van ombudsman Marcel van Dam wordt een pressiegroep actief om inter-landelijke adoptie te bevorderen. Op 15 mei 1971 ontstaat Wereldkinderen, vereniging voor kinderwelzijn.

Vereniging Wereldkinderen viert op 28 mei 2011, Wereldkinderendag, haar 40-jarig bestaan met een groot internationaal feest in Duinrell te Wassenaar. Een dag waarop bijzondere ontmoetingen met geadopteerden, ouders, vrijwilligers, (oud) medewerkers en buitenlandse contactpersonen centraal staan. Op deze dag verwacht de organisatie uit Den Haag ongeveer twee à drieduizend bezoekers uit binnen- en buitenland.

Wereldkinderen heeft als doelstelling om ondersteuning te geven aan kinderen die noodgedwongen zonder een beschermend thuis moeten opgroeien of dreigen dit te verliezen. Wereldkinderen zet zich hierbij in voor verantwoorde inter-landelijke adoptie voor kinderen die in het eigen land geen mogelijkheden hebben om in een liefdevol gezin op te groeien. Wereldkinderen behartigt de belangen van deze kinderen en de (aspirant)ouders die deze kinderen een nieuw thuis geven. Daarnaast zet Wereldkinderen zich ook in om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van adoptiekinderen te bevorderen. In de afgelopen 40 jaar heeft Wereldkinderen ongeveer 12.000 kinderen bemiddeld voor adoptie.

Door middel van het steunen van projecten in 11 landen wil Wereldkinderen familie-desintegratie tegengaan en familiereïntegratie stimuleren. Met contactpersonen in Latijns-Amerika, Azië, Europa en Afrika heeft Wereldkinderen bereik over de hele wereld. Wereldkinderen is een officieel CBF erkend goed doel dat al 40 jaren werkt vanuit haar hoofdkantoor in Den Haag.

Plaats een reactie