Wereldgenenbanken voor gewassen krijgen Nederlandse steun

Nederland draagt 2,5 miljoen US dollar bij aan de Global Crop Diversity Trust. Deze organisatie draagt zorg voor het bewaren en beheren van verschillende genenbanken voor zaden en plantmateriaal van gewassen in de wereld.

Toekomstige voedselproductie
Geschat wordt dat er ongeveer 7000 cultuurgewassen zijn die door mensen en dieren als voedsel worden gebruikt. Daarbinnen zijn ettelijke miljoenen rassen te onderscheiden die door selectie en veredeling over een periode van duizenden jaren zijn ontstaan. Behoud van deze diversiteit is essentieel voor de wereldwijde verbetering van rassen en daarmee voor onze toekomstige voedselproductie

Hoogwaardige genenbanken
Een groot deel van dit gewasmateriaal is ondergebracht in ongeveer 1500 genenbanken in de wereld. Er zijn veel dubbelingen, inefficiëntie, gebrekkig onderhoud en veel genenbanken blijken niet bestand tegen (natuur)rampen. De Global Crop Diversity Trust zet daarom in op het duurzaam veiligstellen van dit ‘werelderfgoed’ in een beperkt aantal hoogwaardige genenbanken.

Conservering en gebruik gewascollecties
De Global Crop Diversity Trust is een internationaal onafhankelijke organisatie die een mondiaal systeem voor conservering en gebruik van gewascollecties op aan het bouwen is. De organisatie is in 2004 opgericht door een samenwerking tussen het internationale onderzoekscentrum Bioversity International en de United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO).

Wereldzaadgenenbank Spitsbergen
Intussen heeft de Trust vele projecten uitgevoerd voor herstel, onderhoud en toegang tot gewascollecties in genenbanken, waarvan het merendeel in ontwikkelingslanden. Sinds 2006 is de Trust essentieel onderdeel van de ‘Funding Strategy’ van het Internationale Verdrag voor Plantgenetische bronnen (ITPGRFA), waarvan Nederland partij is. De Trust is vooral bekend geworden door haar betrokkenheid in 2008 bij de oprichting van de Svalbord Wereldzaadgenenbank op Spitsbergen.

Open Source
Nederland zet zich in voor open toegang tot genetische bronnen in de landbouwsector voor onderzoek en ontwikkeling. Het beschermen van het genetisch materiaal als een ‘open source’ past in dat beleid en bevordert gelijke en duurzame toegang voor gebruikers in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) gevestigd in Wageningen, beheert de nationale genenbank.

Plaats een reactie