Wereld Tuberculose Dag 2010

Ieder jaar eist TBC 2 miljoen slachtoffers en raken 9 miljoen mensen besmet. Innovatie en urgentie is geboden, want inmiddels rukt ook multiresistente tuberculose (MDR-TB) op, ook in Nederland. Tijdens de Wereld Tuberculosedag op 24 maart vragen wereldwijd organisaties aandacht voor één van de meest dodelijke infectieziekten en oudste ziekten ter wereld. Het Lilly MDR-TB partnership is een initiatief van Lilly om met 20 partners in vijf continenten TBC te bestrijden.

Tuberculose is de belangrijkste doodsoorzaak onder hiv/aidspatiënten en eist 2 miljoen levens per jaar. Meer dan 9 miljoen mensen zijn besmet en het aantal patiënten dat resistent is tegen bestaande antibiotica groeit, ook in Europa en Nederland. Dit gebeurt mede doordat we meer reizen en immigratie, en door slechte therapietrouw en vroegtijdig stoppen van de behandeling. De behandeling van multiresistente tuberculose is zwaar en belastend: minstens 4 antibioticakuren een jaar lang. Vroege opsporing, adequate behandeling, en tegengaan van besmetting zijn nodig, Want TBC valt te genezen.

Het Lilly MDR-TB Partnership is opgezet om TBC te bestrijden en multiresistente tuberculose te overwinnen. De ziekte is zo ingrijpend en overweldigend dat één organisatie alleen de strijd niet kan winnen. TBC is niet alleen een wereldgezondheidsprobleem maar heeft ook grote sociale en economische gevolgen. Lilly gaat de strijd aan met TBC en mobiliseert meer dan 20 partners, waaronder de Wereld gezondheidsorganisatie en het internationale Rode Kruis,in vijf continenten om verspreiding van TBC tegen te gaan en levens te redden. De focus van wereldwijde partners ligt op preventie, diagnose en behandeling van MDR-TB.

In de 19e eeuw is de tuberkelbacil ontdekt op 24 maart. Deze datum wordt dan ook gehanteerd om stil te staan bij de ernst van de ziekte tuberculose. In Nederland gebeurt dat door KNCV Tuberculosefonds en de GGD-en. Sinds de oprichting in 1903 zorgt KNCV Tuberculosefonds ervoor dat tbc-patiënten in een vroeg stadium worden opgespoord, behandeld en genezen. Met de Stop TBC-campagne wil KNCV Tuberculosefonds de wereldwijde strijd tegen tuberculose extra kracht bijzetten.

Plaats een reactie