Wereld Kanker Dag op 4 februari 2011

Vrijdag 4 februari 2011 is het Wereld Kanker Dag. Wereldwijd sterven meer mensen aan kanker dan aan aids, tuberculose én malaria samen. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie verdubbelt wereldwijd het aantal mensen dat kanker krijgt van 12,7 miljoen in 2008 naar 25 miljoen in 2030.

De WHO schat dat kanker in 2030 verantwoordelijk is voor 11,4 miljoen sterfgevallen. Dit lag in 2008 op 7,6 miljoen. Reden te meer om kankerbestrijding zowel wereldwijd als landelijk op 4 februari extra aandacht te geven. Ook in Nederland wordt op tal van manieren aandacht gevraagd voor de impact van kanker .

Wereld Kanker Petitie
Om kanker hoger op de internationale politieke agenda te krijgen roept KWF Kankerbestrijding op om een petitie te ondertekenen. Deze petitie is een initiatief van de UICC, de overkoepelende internationale organisatie op het gebied van kanker, met meer dan 300 organisaties uit 100 landen. Doelstelling is om wereldwijd één miljoen handtekeningen in te zamelen. In Nederland willen we 10.000 handtekeningen ophalen. Deze handtekeningen worden in september 2011 aangeboden bij een topoverleg over gezondheid van de Verenigde Naties. De petitie staat vanaf 4 februari klaar om te ondertekenen op www.kwfkankerbestrijding.nl.

Fight cancer Film
In Nederland krijgen kregen afgelopen jaar ongeveer 89.000 mensen de levensveranderende boodschap “Je hebt kanker”. Daarvan zijn 3500 mensen in de leeftijd van 20-40 jaar. De impact van kanker in deze leeftijdsgroep is groot. Fight cancer, het jongerenmerk van KWF Kankerbestrijding, heeft een één-minuut-film gemaakt om deze impact te verbeelden. Om deze film aan een zo groot mogelijk publiek te kunnen laten zien, is Fight cancer een unieke weddenschap aangegaan met SBS. Als de film op Wereld Kanker Dag 100.000 views online heeft verzameld dan zendt SBS de film gratis uit vanaf 4 februari en de 2 weken erna. De film bekijken en daarmee de weddenschap steunen kan op www.fightcancer.nl.

Open dag Inloophuizen en therapeutische centra
Speciaal voor alle kankerpatiënten en hun naasten openen bijna alle inloop huizen en therapeutische centra op Wereld Kanker Dag hun deuren. Zij houden Open Huis om mensen die te maken hebben met kanker kennis te laten maken met de extra steun en aandacht die je in inloophuizen en therapeutische centra kan krijgen. Een inloophuis is er om in alle niet-medische zaken te ondersteunen. Bij de therapeutische centra kun je terecht voor professionele psychologische zorg door psychologen en therapeuten, die zich gespecialiseerd hebben in de begeleiding van mensen met kanker en hun naasten.

Deze zorg richt zich op het ondersteunen van mensen in het omgaan met de gevolgen van de ziekte kanker in hun leven en wordt vergoed via de ziektekostenverzekering.

Inloophuizen en therapeutische centra staan open voor iedereen die met kanker in aanraking komt. Voor de zieken, partners, familieleden en andere betrokkenen. Want kanker heb je niet alleen. Op www.wereldkankerdag.nl is een lijst met adressen van inloophuizen en therapeutische centra die Open Huis houden te vinden.

Kanker in Nederland
Sinds 2008 is kanker doodsoorzaak 1 in Nederland. Volgens de meest recente cijfers krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland ooit in zijn leven kanker. Dit zijn 89.000 mensen per jaar, of 10 mensen per uur. Elk jaar overlijden 42.000 mensen aan kanker. Elke 12 minuten één. Bij volwassenen komen meer dan 100 verschillende vormen van kanker voor. De vijf meest voorkomende soorten kanker bij volwassenen zijn: huidkanker (40.000 mensen per jaar), borstkanker (13.000 vrouwen, 90 mannen), dikkedarm kanker (12.000 mensen), longkanker (10.700 mensen) en prostaatkanker (9.500 mannen). Ieder jaar krijgen ongeveer 3.500 jongvolwassenen tussen 20 en 40 jaar oud kanker. Bij deze groep gaat het vooral om borstkanker, huidkanker, zaadbalkanker en lymfklierkanker

KWF Kankerbestrijding en Fight cancer

Fight cancer is in 2007 opgericht als onderdeel van KWF Kankerbestrijding om samen met jongeren te vechten tegen kanker. KWF Kankerbestrijding en Fight cancer financieren ongeveer de helft van alle kankeronderzoeksprojecten in Nederland. Mede dankzij KWF Kankerbestrijding en Fight cancer leveren honderden wetenschappers aan Nederlandse universiteiten en ziekenhuizen een bijdrage aan kankerbestrijding. Momenteel lopen ongeveer 400 onderzoeksprojecten, waaronder zon 150 naar kankersoorten die veel bij jongeren voorkomen. Dankzij wetenschappelijk onderzoek genezen gelukkig steeds meer mensen van kanker. Op dit moment is bijna 60% van alle patiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven. In 1949 was dit maar 25%. En dankzij de goede nazorg hebben steeds meer mensen een betere kwaliteit van leven met kanker.

Plaats een reactie