Welzijn en kinderopvang willen verbeteren

De kwaliteit van werk in het kinderdagverblijf en welzijnswerk voor ouderen kan voortdurend verbeterd worden. ‘Beroepskrachten in deze sectoren praten graag over hun werk, maar reflecteren te weinig’, stelt Sonja Liefhebber van MOVISIE. ‘Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze niet weten hoe of omdat ze er de gelegenheid niet voor krijgen.’ Het bespreekbaar maken van dilemma’s in het werk is lastig maar noodzakelijk om het werk permanent te verbeteren.

Wat doet en pedagogisch medewerker als die het niet eens is met de ouders van een kind? En spreken ze collega’s aan als ze het oneens zijn met hun werkwijze? Hoe bereiken ouderenwerkers nieuwe cliënten terwijl ze ook prioriteiten moeten stellen in de hulp aan ouderen die een beroep op hen doen?

Keuzes en dilemma’s
Werken in welzijn en kinderopvang brengt verschillende dilemma’s en keuzes met zich mee. Als beroepskracht zitten werkers soms in een spagaat: de eisende organisatie aan de ene kant en de eisende burger aan de andere kant. Dat, nog afgezien van persoonlijke normen en waarden. In de praktijk blijkt dat werkers weinig praten over de keuzes en dilemma’s in hun werk. Ze vinden het lastig, hebben er de tijd niet voor of krijgen er weinig gelegenheid toe. MOVISIE ontwikkelde twee spellen waarmee ouderenwerkers en pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven dilemma’s bespreekbaar kunnen maken.

Spellen maken dilemma’s en keuzes in het werk bespreekbaar

Dilemmaspel welzijnswerk ouderen
Marja Joosse, ouderenadviseur Scoop Welzijn in Almelo: ‘Dit is een spel dat je tijdens et teamoverleg kunt spelen. Gewoon, af en toe eens een uurtje. Door de voorbeelden op de kaartjes komt naar boven waar je je anders niet bewust van bent. In dit werk ben je vaak solistisch bezig, je hebt allemaal je eigen toko. Vaak weet je niet van elkaar hoe je iets doet. Dit spel maakt je daar bewust van. Het spel maakt je bewust van keuzes die je maakt in je werk en waarom je welke keuzes maakt.’

Spelen: Keuzes en dilemma’s in het welzijnswerk voor ouderen

Discussiespel kinderdagverblijf
Rosaline Hoos, kinderleidster in De kleine Koning in Den Bosch: ‘Door dit spel verdiep je je weer eens goed in de doelen van dit werk. Waarom doe je iets? Het scherpt mijn visie. In ons team zitten we op één lijn. Als ouders iets anders willen, moet je altijd met respect naar ze luisteren. Je probeert ze zoveel mogelijk tegemoet te komen. Maar je hebt ook te maken met je eigen visie en het beleid van jouw kinderdagverblijf. Dat is soms schipperen en dan helpt het om daar met behulp van zo’n spel over te praten.’

Spelen: Keuzes en dilemma’s in het kinderdagverblijf

Plaats een reactie