Welvarende mensen leven langer in goede gezondheid

Mannen uit een huishouden met een hoog inkomen leven gemiddeld ongeveer 8 jaar langer dan mannen met een gering inkomen. Bij vrouwen is dit verschil bijna 7 jaar.

Money

Het verschil in gezonde levensjaren bedraagt zelfs bijna 18 jaar bij zowel mannen als vrouwen.

Hogere levensverwachting bij hogere inkomens
In 2011 bedroeg de gemiddelde levensverwachting voor mannen 79,2 jaar en voor vrouwen 82,9. Bij mannen uit een huishouden in de laagste inkomensgroep was de levensverwachting bij de geboorte 74,4 jaar en bij mannen in de hoogste inkomensgroep bijna 82,5 jaar. Bij vrouwen bedroeg het verschil in levensverwachting bij geboorte tussen de laagste en de hoogste inkomens bijna 7 jaar.

Ook een langer leven in goede gezondheid
Mensen in de hogere inkomensgroepen leven niet alleen langer, maar brengen ook meer levensjaren in goede gezondheid door. De gemiddelde levensverwachting in als goed ervaren gezondheid bij de geboorte voor mannen met de laagste inkomens bedroeg 53,4 jaar tegenover 71,1 jaar voor mannen met het hoogste inkomen. Ook bij vrouwen was het verschil tussen deze inkomensgroepen bijna 18 jaar (53,2 versus 71,1 jaar).

Tevens langer in goede geestelijke gezondheid…
De welgestelde bevolking brengt ook meer levensjaren door in goede geestelijke gezondheid. Het verschil in gemiddelde levensverwachting in goede geestelijke gezondheid tussen mannen in de laagste en in de hoogste inkomensgroep bedroeg 16 jaar (63,4 jaar versus 79,4 jaar), bij vrouwen was dit bijna 14 jaar (65,7 versus 79,5 jaar).

.. en zonder beperkingen of chronische ziekten
Mannen en vrouwen in de hoogste inkomensgroep leven gemiddeld bijna 13 jaar langer zonder beperkingen dan mannen en vrouwen in de laagste inkomensgroep. Mannen met de hoogste inkomens leven gemiddeld 10 jaar langer zonder chronische ziekten tegenover mannen met de laagste inkomens. Bij vrouwen bedroeg dit verschil ruim 7 jaar.

Auteurs: Kim Knoops en Marion van den Brakel

Wil je meer gezondheidsnieuws ontvangen, dan kun je natuurlijk ook fan worden van de Facebook pagina van de Gezondheidskrant.

Plaats een reactie