Welk zorgproject wint de Univé Paludanus Prijs 2010?

Univé-VGZ-IZA-Trias reikt dit jaar voor de 12e keer de Univé Paludanus Prijs uit. Deze prijs is bedoeld voor een instelling, organisatie of persoon die met een zorgproject een zichtbaar resultaat levert aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. De patiënt en/of cliënt staat hierbij centraal.

Veel initiatieven op zorggebied zijn voor buitenstaanders en zelfs voor insiders nauwelijks zichtbaar. Univé-VGZ-IZA-Trias wil daar met de Univé Paludanus Prijs verandering in brengen.

Welk zorgproject wint de Univé Paludanus Prijs 2010? Is dat ‘De verborgen doelgroep’, ‘Beter worden doe je thuis’ of ‘Jij die mij een stem geeft’?

Deze projecten strijden woensdag 1 december a.s. op het Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort om de Univé Paludanus Prijs.

Genomineerden

TweeSteden ziekenhuis in Tilburg: De verborgen doelgroep
Als jonge mensen kanker krijgen, heeft dit ook veel impact op hun kinderen: de dagelijkse situatie verandert, veel ziekenhuisbezoeken, veel zorgen. Het TweeSteden ziekenhuis begeleidt deze kinderen, geeft voorlichting, opvoedingsondersteuning en verwijst zonodig naar een psycholoog. Deze begeleiding verkleint de kans op psychosociale klachten bij het kind en ontlast de ouders.

GGZ Noord-Holland-Noord in Heiloo: Beter worden doe je thuis
Voor cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis, die veelal gepaard gaat met verslavingsproblematiek, heeft GGZ NHN het project ‘Beter worden doe je thuis’ opgezet. In de eigen woonomgeving van de cliënt werken ambulante en klinische zorg zo intensief mogelijk samen met de cliënt en diens omgeving, om opname te voorkomen of in ieder geval te bekorten. Beddenafbouw, reductie van dwangmiddelen en beter herstel zijn de beoogde effecten.

Stichting Prisma in Biezenmortel: Jij die mij een stem geeft
In activiteitencentrum Nachtegaallaan van de stichting Prisma staan de wens en de behoeften van de cliënt centraal. Dit is mogelijk dankzij een door Prisma zelf ontwikkelde methode waardoor de zorgverleners de non-verbale communicatie van cliënten beter ‘verstaan’. Zo worden regie, zelfbeschik- king en kwaliteit van leven vergroot. Het project is toepasbaar voor diverse doelgroepen, zoals mensen met dementie of autisme, met niet-aangeboren-hersenletsel en ouderen.

Alle drie de genomineerden ontvangen een onderscheiding en de uiteindelijke winnaar ontvangt bovendien een geldprijs van € 10.000,-.

Jury
De jury bestaat uit Pia Dijkstra, voorzitter (Tweede Kamerlid, woordvoerder gezondheidszorg D66 en voormalig tv-presentatrice gezondheidsprogramma’s AVRO), mevrouw drs. B.J.M. Gallé (Raad van Bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis), mevrouw drs. M. van der Starre (directeur NVZ vereniging van ziekenhuizen), de heer R. Jerphanion (bestuur Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) en de heer prof.dr. R.M. Lapré (em.hoogleraar gezondheidszorg en economie van de gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam).

Met de Univé Paludanus Prijs wil Univé-VGZ-IZA-Trias de kwaliteitsverbetering van de zorg in Nederland zichtbaar maken en bevorderen. De prijs wordt dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt.

Plaats een reactie