Welk rookbeleid verkiest de politiek?

Nederland kiest: de rookvrije horeca, vergoeding voor stoppen met roken in het basispakket en hogere accijns op tabak. Op deze drie onderwerpen heeft de Alliantie Nederland Rookvrij de visie van tien politieke partijen naast elkaar gelegd op de website www.hollandsmokefree.nl. De Alliantie is van mening dat Nederland moet weten dat er op dit terrein iets te kiezen valt.

Zowel de rookvrije horeca, de vergoeding voor stoppen met roken als de accijnsverhoging op tabak zijn actuele onderwerpen binnen het tabaksdossier waarmee politieke partijen zich onderscheiden. De website geeft niet alleen weer wat de politieke partijen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 vinden, maar ook wat de verschillende partijen tijdens het kabinet Rutte (2010 – 2012) hebben besloten, gedoogd of tegengehouden.

Roken in de politiek
Tijdens het kabinet Rutte heeft minister Schippers van volksgezondheid twee belangrijke besluiten in tabaksontmoediging teruggedraaid. Direct bij haar aantreden heeft ze een uitzondering op de rookvrije horeca gemaakt voor kleine cafés zonder personeel. En daarnaast kondigde ze een half jaar na de invoering van de vergoeding van stoppen-met-rokenprogramma’s aan dit per 2012 weer terug te draaien voor medicamenteuze ondersteuning.

Dat verschillende partijen de tabaks- en rookvraagstukken weer expliciet in hun verkiezingsprogramma opnemen, betekent dat niet-roken weer hoog op de politieke agenda staat. Tijdens de aanstaande verkiezingsdebatten zullen we dit ongetwijfeld vaak terug horen.

Gelukkig heeft de Lente-coalitie al flink wat gerepareerd. De vergoeding van stoppen-met-rokenondersteuning is per 2013 weer volledig en de accijns op tabak gaat flink omhoog.

Tegendraads
Nederland komt internationale afspraken over rookontmoediging niet na. Zo is er regelmatig overleg tussen de overheid en de tabaksindustrie, terwijl internationale verdragen zeggen dat landen beschermd moeten worden tegen deze invloed. Ook zijn waarschuwingen op verpakkingen en etikettering van tabak niet genoeg doorgevoerd. Tabaksfabrikanten voegen ingrediënten toe om het product aantrekkelijker en verslavender te maken. En deze informatie is nog steeds niet openbaar. Accijnzen zijn, ondanks het besluit hierover in het Lenteakkoord, nog relatief laag en er zijn geen campagnes meer om aandacht te vragen voor gezondheidsrisico’s van roken en meeroken. Door uitzonderingen op de rookvrije horeca gaat Nederland als enige land in de wereld een stap achteruit in plaats van vooruit. Ook door de vergoeding ‘stoppen met roken’ uit het basispakket te halen heeft Nederland een grote stap terug gezet in de ondersteuning van rokers die willen stoppen, maar deze misstap wordt gelukkig vanaf 2013 weer rechtgezet.

Alliantie Nederland Rookvrij!
De Alliantie Nederland Rookvrij! is een netwerk van samenwerkende partijen die een samenleving nastreeft waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van tabaksgebruik. Dit wil de Alliantie realiseren door het op gang brengen van een maatschappelijke beweging, waarin tal van organisaties en mensen krachten bundelen voor hetzelfde doel: een effectief tabaksontmoedigingsbeleid, een groei van het aantal niet-rokers en meer rookvrije omgevingen.

Plaats een reactie