Welk genen zijn verantwoordelijk voor hiv-replicatie in macrofagen?

Sebastiaan Bol ging op zoek naar humane eiwitten die hiv-vermenigvuldiging ondersteunen of remmen, met name in macrofagen. Deze cellen leven lang, gaan niet dood als gevolg van hiv-infectie en zijn – doordat ze zich veelal in weefsels bevinden – lastig bereikbaar voor hiv-remmers.

Hierdoor vormen hiv-geïnfecteerde macrofagen één van de belangrijke barrières voor het genezen van mensen met hiv.

Bol infecteerde macrofagen van honderden gezonde donoren met hiv en zocht naar verbanden tussen de mate waarin het virus zich vermenigvuldigde en variaties in het DNA (SNPs) van de betreffende proefpersonen.

Hij identificeerde SNPs die coderen voor twee eiwitten die wellicht betrokken zijn bij hiv-replicatie in macrofagen. De SNP in één daarvan lijkt ook geassocieerd met ziektebeloop.

Promotiegegevens:
Promovendus: dhr. S.M. Bol
faculteit: Geneeskunde
Proefschrift: Host genetic effects on HIV-1 replication in macrophages
Promotor: mw. prof. dr. H. Schuitemaker
Datum: Donderdag 7 juli 2011, 14:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Proefschrift aanvragen
Het proefschrift kunt u op te vragen via info@gezondheidskrant.nl onder vermelding van: Proefschrift aanvragen / Sebastiaan Bol.

Plaats een reactie