Wel degelijk snelle toegang tot reumabehandeling

In tegenstelling tot berichten in de media van de vorige week, is er wel degelijk snelle toegang tot reumabehandelingen. Dat stelt het Reumacentrum van de Sint Maartenskliniek naar aanleiding van de recente berichtgeving over lange wachttijden bij ziekenhuizen.

In de berichtgeving zijn namelijk niet de cijfers meegenomen van gespecialiseerde ziekenhuizen zoals de Sint Maartenskliniek. Op de locaties van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en Woerden kan men binnen 1 week terecht voor een afspraak, voor de locatie Boxmeer is dat binnen 3 weken.

De afgelopen week zijn diverse berichten in de media verschenen die stellen dat de wachttijden bij ziekenhuizen te lang zijn. De wachttijden voor specialismen waar veel ouderen mee te maken hebben, zouden boven de zogenoemde treeknorm uitkomen. De Sint Maartenskliniek realiseert zich dat het voor sommige aandoeningen moeilijk is om de juiste capaciteit te organiseren, dat geldt ook voor sommige specialismen binnen deze kliniek. Maar in de berichtgeving werd specifiek reumatologie genoemd als een voorbeeld van een specialisme met te lange wachttijden, terwijl dat niet het geval is.

Onvolledige cijfers
Het nieuws over de wachttijden was een verrassing voor het Reumacentrum van de Sint Maartenskliniek. Nader onderzoek wees uit dat de cijfers, waar deze berichtgeving op was gebaseerd, onvolledig zijn. De wachttijden van zogenoemde categorale of gespecialiseerde ziekenhuizen waren niet meegenomen in de overzichten. Zo is de wachttijd voor een poliklinische afspraak op de locaties van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen en Woerden slechts 1 week. Voor de reumapoli in Boxmeer geldt momenteel een wachttijd van 3 weken, wat ruim binnen de treeknorm is.

Uitbreiding Panningen
De Sint Maartenskliniek heeft afgelopen zomer een poliklinisch reumaspreekuur geopend in Panningen. Met die uitbreiding, kwam deze zorg beter binnen bereik voor mensen in de regio Noord- en Midden Limburg. De vraag naar reumatologische zorg bleek erg groot te zijn. Kort na de start in juni bleek al sprake te zijn van een grote hausse van aanmeldingen. Daarop werd het spreekuur uitgebreid met een extra reumatoloog. Momenteel is de wachtlijst voor een afspraak met 6 weken nog steeds boven de treeknorm. Dit heeft te maken met het totale aanbod van reumazorg in de regio, dat (nog) niet in verhouding staat tot de vraag. De Sint Maartenskliniek bekijkt daarom momenteel of een verdere uitbreiding mogelijk is.

Verwijzing
Het Reumacentrum van de Sint Maartenskliniek behandelt jaarlijks ruim 11.000 reumapatiënten. Het gaat daarbij om het bestrijden van reumatische ziekten, maar ook om het leren omgaan met de gevolgen van de ziekte in de woon-, leef- en werksituatie. Alle patiënten met reumaklachten kunnen met een verwijzing van de huisarts of specialist terecht bij het Reumacentrum van de Sint Maartenskliniek.

Plaats een reactie