Weinig invloed hogere levensverwachting op stijging zorgkosten

Het stijgen van de levensverwachting draagt slechts beperkt bij aan de groei in zorguitgaven. De kostenstijging door nieuwe technologie en het toenemende aantal ouderen is veel groter. Dat stelt Claudine de Meijer in haar proefschrift ‘Studies of health and long-term care expenditure growth in aging populations’ waarop zij donderdag 1 maart 2012 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Zorguitgaven stijgen met de leeftijd. Daarom wordt de huidige vergrijzing gezien als de belangrijkste oorzaak van de toenemende zorguitgaven. Dit perspectief is echter te beperkt, stelt De Meijer, omdat de relatie tussen leeftijd en zorguitgaven afhankelijk is van de gezondheid van mensen.

Bij het bepalen van de bijdrage van de hogere levensverwachting aan de stijgende zorgkosten moet rekening worden gehouden met trends in gezondheid. Hierover is nog weinig bekend, betere informatie over gezondheid is dus nodig.

Vergrijzing draagt maar beperkt bij aan de groei in zorguitgaven. Toch is de vergrijzing geen onbelangrijke factor voor de kostenstijging in de zorg. Veel belangrijke indicatoren van zorguitgaven (gezondheid, technologische vooruitgang, de ontwikkeling in lonen en prijzen, overheidsbeleid) hangen sterk samen met vergrijzing. Ouderen hebben bijvoorbeeld onevenredig geprofiteerd van technologische vooruitgang en het terugdringen van de wachtlijsten in de zorg. Bovendien speelt de vergrijzing een belangrijke rol in de toename van uitgaven voor verpleging en verzorging.

Technologie
Het onderzoek van De Meijer laat zien dat het stijgen van de levensverwachting relatief beperkt bijdraagt aan de groei in zorguitgaven. De kostenstijging door nieuwe technologie en het toenemende aantal ouderen is veel groter. De promovendus toont aan dat er een verschil bestaat tussen de factoren die bepalend zijn voor de stijging van de zorguitgaven in verpleging en verzorging en de medische zorg. Bij verpleging en verzorging speelt vooral de vergrijzing een rol. De jaarlijkse uitgaven aan deze vorm van zorg zullen de komende jaren aanzienlijk stijgen door een toename van het aandeel ouderen. De groei van uitgaven aan medische zorg, zoals het ziekenhuis en geneesmiddelen, wordt echter vooral verklaard door veranderingen in medisch handelen. Hier spelen medische technologische vooruitgang en gezondheids(zorg)beleid een belangrijke rol.

Promotie
Promovendus: Mw. drs. C.A.M. de Meijer
Titel proefschrift: Studies of Health and Long-term Care Expenditure Growth in Aging Populations
Promotoren: Prof.dr. E.K.A. van Doorslaer
Co-promotors: Dr. M.A. Koopmanschap
Datum: 01 maart 2012 13:30
Locatie: Woudestein, senaatszaal
Faculteit: instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG)

Plaats een reactie