Weesfietsenbeleid werpt vruchten af

Het weesfietsenbeleid van de gemeente Enschede heeft een positief effect op de hoeveelheid beschikbare stallingen, de bereikbaarheid en de aanblik van het station van Enschede. Sinds de opening van het Depot Enschede vorig jaar is in de stationsomgeving 39% stallingscapaciteit vrijgemaakt.

Van de bijna 2000 fietsen die naar het fietsdepot zijn gebracht, is nog geen 2% opgehaald door de eigenaren. Er zijn ruim 400 weesfietsen opgeknapt en verstrekt aan inwoners die op een uitkering zijn aangewezen en ingezet voor andere projecten. Voorbeelden hiervan zijn zorgboerderij de Viermarken en de workshops ‘fietslessen’ en ‘fietsreparatie’, georganiseerd door woningcorporatie De Woonplaats.

Het Depot
De gemeente Enschede opende vorig jaar het Depot Enschede aan de Lage Bothofstraat 300. Naar dit depot worden alle fietsen gebracht die langer dan 30 dagen onafgebroken op het station van Enschede geparkeerd staan. Wanneer deze zogenaamde weesfietsen vervolgens niet binnen 12 weken zijn opgehaald bij het depot, worden ze door de gemeente opgeknapt en krijgen de weesfietsen een tweede leven.

Weesfietsacties
Afgelopen jaar zijn er meerdere weesfietsacties gehouden bij het station. Fietsen die er te lang stonden zijn opgeruimd. Deze acties worden vanaf juli om de twee weken herhaald.

Fiets kwijt?
Verwijderde fietsen worden geregistreerd op de website: www.verlorenofgevonden.nl. Het kan zijn dat het enkele dagen duurt voordat een fiets op deze website te vinden is, vanwege de registratie zelf en controle op diefstal. Eigenaren van de geregistreerde fietsen kunnen contact opnemen met het Depot, telefoon: 053-4818008 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur).

Let op! Het ophalen van een fiets kan alleen na vertoon van een geldig legitimatiebewijs, een passende fietssleutel en door betaling van 12,50 euro administratiekosten.

Fietsvisie
Enschede zit in 2020 op de fiets. Dit is het doel van de Fietsvisie (2011). Een breed scala van maatregelen – van extra onderhoud aan fietspaden, inzetten van mobiele fietsenstallingen tot gericht doelgroepenbeleid – moet Enschedeers weer op de fiets krijgen. Het weesfietsenplan is een van de maatregelen die (mede) worden gefinancierd uit de Fietsvisie.

Plaats een reactie