Weersomstandigheden van invloed op aantal opnames spoedeisende hulp

Bij goede weersomstandigheden komen er meer patiënten na een ongeval in het ziekenhuis terecht voor een behandeling. Bij volle maan komen er juist minder ongevalpatiënten in het ziekenhuis. Dit blijkt uit een onderzoek van enkele medewerkers traumachirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In het wetenschappelijk tijdschrift The Journal of Trauma (Am) publiceren de onderzoekers deze week hun bevindingen.

Het grootste deel van de patiënten dat de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis bezoekt, doet dat vanwege een letsel opgelopen door een ongeval. Veel factoren beïnvloeden het plaatsvinden van ongevallen. Weersomstandigheden kunnen een belangrijke risicofactor zijn. Daarnaast is de maanstand van invloed op de hoeveelheid licht en het zicht gedurende de nachtelijke uren.

Onderzoekers van het UMCG hebben onderzocht wat de invloed is van het weer en de stand van de maan op het aantal patiënten dat na een ongeval dagelijks op de spoedeisende hulpafdeling van het ziekenhuis komt. Zij inventariseerden de invloed van diverse klimatologische parameters als temperatuur, windkracht, neerslag, luchtdruk en zicht en de veranderingen daarin voorafgaande aan het ongeval. Ook berekenden zij voor elke ongevalsdag de maanstand. De onderzoekers koppelden de ongevallenregistratie van het ziekenhuis, met daarin de gegevens van ruim 350.000 ongevalpatiënten over een periode van 36 jaar, aan de dagelijkse weergegevens van het KNMI (vliegveld Eelde).

Uit hun onderzoek bleek dat op de drukste dagen van de spoedeisende hulp er goede weersomstandigheden waren. Dit was tegengesteld aan de oorspronkelijke verwachting van de onderzoekers. Waarschijnlijk heeft de drukte te maken met het feit dat bij relatief goed weer meer mensen op pad gaan en activiteiten ontplooien.

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een beter begrip van de factoren die leiden tot ongevallen.

Plaats een reactie