Weer ringrot in aardappelen geconstateerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij 8 aardappeltelers in Zuid-Holland en Zeeland ringrot aangetroffen. De partijen aardappelen zijn opgespoord en worden uit de handel gehaald. Ringrot is een besmettelijke aardappelziekte die niet schadelijk is voor de volksgezondheid.

De NVWA kwam de besmetting op het spoor nadat de Duitse overheid begin maart een vondst van ringrot in aardappelen in Duitsland heeft gemeld, waarbij gebruik is gemaakt van Nederlands pootgoed uit 2010. Het pootgoed bleek afkomstig van een pootgoedteler op Goeree-Overflakkee. Deze teler had een deel van de pootgoed voor zichzelf gehouden, een deel in Duitsland en een deel in Nederland afgezet. In de nateelt bij deze pootgoedteler is ringrot aangetroffen. De NVWA is een onderzoek gestart naar alle nateelt in 2011 van deze teler in alle rassen. Bij 7 aardappeltelers in Nederland is ringrot aangetroffen. Ook heeft de NVWA onderzoek gedaan naar alle partijen pootgoed van de teler van zijn oogst uit 2011, inclusief het deel dat al elders in Nederland was afgeleverd. Van die oogst is in 2 partijen ringrot aangetroffen. De definitieve uitslagen van de onderzoeken van de genomen monsters worden in mei en juni bekend. Het pootgoed van de oogst uit 2011 van de desbetreffende pootgoedteler mag niet worden gebruikt als pootgoed.

Na eerdere vondsten van ringrot op Goeree-Overflakkee heeft de NVWA begin dit jaar vlak voor het poten inspecties uitgevoerd. Doel van de actie was na te gaan of telers in Goeree-Overflakkee gebruik maken van NAK goedgekeurd pootgoed. De NAK is de Nederlandse algemene keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Bij 7 van 64 gecontroleerde bedrijven is een overtreding vastgesteld. Het gaat dan om pootgoed dat zij zelf vermeerderd hebben, zonder opgave bij de NAK. De 7 telers gaven aan dat ze ervan op de hoogte waren dat ze in overtreding zijn. Het illegaal geteelde pootgoed mag niet worden geplant en is onder toezicht van de NVWA als veevoer verwerkt. Dit is een groot financieel nadeel voor de betrokken telers.

Meer informatie
dossier Ringrot

Plaats een reactie