Weer geringe toename in aantal vrouwen aan de top

0
546

De Nederlandse Female Board Index 2011 van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers (Nyenrode Business Universiteit/Erasmus Universiteit Rotterdam) laat dit jaar een netto toename zien van vijf vrouwen in de bestuurskamers van 97 beursgenoteerde NV’s. Van de 716 zittende bestuurders en commissarissen zijn er 66 vrouw (9,2%; peildatum 31 augustus 2011). Nog steeds heeft de meerderheid (55%) van de 97 beursondernemingen geen vrouw in de Raad van Bestuur, noch in de Raad van Commissarissen.

Procentueel stijgt het aandeel vrouwen van 8,4% in 2010 naar 9,2% in 2011. Dit is het gewogen gemiddelde van 4,4% vrouwelijke bestuurders (11 vrouwelijke bestuurders) en 11,8% vrouwelijke commissarissen (55 vrouwelijke commissarissen). Momenteel voldoet alleen TNT Express aan (het binnenkort wettelijke) streefgetal van 30% vrouwen in zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen. Acht ondernemingen voldoen aan het streefgetal voor één van beide raden. (Holland Coulours, Nedap, KPN, Octoplus, TomTom, Unilever, Wegener, Wolters Kluwer)

De Female Board Index laat daarnaast de verschillen zien tussen de mannen en de vrouwen in de bestuurskamers: vrouwen zijn gemiddeld jonger, zitten er korter en komen vaker uit het buitenland. Daarnaast zijn de 44 bedrijven waar wel vrouwen in de top zitten relatief vaak een AEX-fonds (19) en hebben bedrijven uit de sectoren ‘dienstverlening’ en ‘grondstoffen’ relatief vaker een vrouw in de top.

Lückerath-Rovers publiceert nu sinds 2007 de Nederlandse Female Board Index. Lückerath: ‘In de afgelopen vijf jaar is een duidelijke, maar langzame, trend zichtbaar in de stijging van het aandeel vrouwen in rvb en rvc. Het streefgetal, dus geen hard quotum met sancties maar wel meer transparantie over benoemingen, dat zal gelden vanaf 1 januari 2012 zou volgend jaar misschien eindelijk voor de trendbreuk kunnen gaan zorgen.’