Week van de Schildklier van 29 mei tot 5 juni 2010

In de Week van de Schildklier organiseert Schildklierstichting Nederland activiteiten zoals informatiestands, lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten. De stichting wil op deze manier de Nederlandse bevolking extra alert maken op de klachten bij en de gevolgen van schildklieraandoeningen.

Naar schatting hebben 850.000 mensen in Nederland een schildklieraandoening. Veel klachten zijn helemaal niet zo typisch voor de schildklier, waardoor een schildklieraandoening niet of niet direct wordt herkend.

In dit eerste jaar is het thema schildklier en zwangerschap. Bij vrouwen komt een schildklieraandoening 4 – 8 keer vaker voor. Daarom is het goed om extra alert te zijn bij zwangerschap. Een slecht functionerende schildklier beïnvloedt het zwanger worden en heeft gevolgen voor moeder en kind tijdens de zwangerschap en de bevalling en ook voor de periode na de bevalling.

Naast de regionale activiteiten in die week verschijnt er een speciaal nummer van het Schildkliermagazine. Daarin is alle aandacht gericht op schildklier en zwangerschap.

Meer informatie: Brochure Zwangerschap en Schildklier, www.weekvandeschildklier.nl

Plaats een reactie