Week van de Euthanasie 2014

‘Hulp is geen misdaad’ is het thema van de Week van de Euthanasie die plaatsvindt van 13 t/m 21 februari 2014. In de Week van de Euthanasie worden de conclusies gepresenteerd van het maatschappelijk debat dat de NVVE de afgelopen voerde over de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding.

Het proces en de uitspraak in de zaak Albert Heringa, die zijn 99-jarige moeder hielp bij haar zelfdoding, vormden de voedingsbodem voor grote media aandacht en een intense publieksdiscussie.

De aftrap voor de week van de euthanasie wordt op donderdag 13 februari 2014 gegeven door dr. Suzanne van de Vathorst door het uitspreken van haar oratie ‘De goede dood’ het bijzonder hoogleraarschap aan de UvA. Van de Vathorst bekleedt in het AMC namens de NVVE de in de wereld unieke leerstoel ‘Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven’.

Op woensdag 19 februari 2014 vinden in het Muntgebouw in Utrecht twee voorpremières van de indringende documentaire ‘Moeders springen niet van flats’ plaats. Deze documentaire, van regisseur Elena Lindemans, is een zoektocht naar wat haar eigen moeder twaalf jaar geleden tot haar wanhoopsdaad bracht. De moeder van Lindemans sprong van een flat omdat herhaaldelijk haar verzoek tot euthanasie niet werd gehonoreerd. Na de filmvertoningen vinden publieksdiscussies plaats met de regisseur en betrokkenen professionals o.a. de psychiater en de huisarts van Lindemans’s moeder.

Het slotdebat op 21 februari 2014 in Rotterdam vorm het sluitstuk van de Week van de Euthanasie en tevens van de campagne Hulp is geen misdaad. Het maatschappelijk debat dat de NVVE de afgelopen maanden heeft gevoerd, heeft duidelijk gemaakt hoe sterk de roep om verandering onder de Nederlandse bevolking leeft. In het slotdebat wordt de balans opgemaakt: welke routes naar verandering hebben de maatschappelijke discussie opgeleverd? De NVVE hoop met deze routes de wetgever bouwstenen te bieden voor nieuwe wetgeving.

Meer informatie
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

Plaats een reactie