‘We moeten terug naar de oorsprong van het gedoogbeleid’

Schermen met hogere straffen werkt niet.We moeten terug naar de oorsprong van het gedoogbeleid, het garanderen van de gezondheid van de consument. Het kabinet moet ophouden met zijn symboolpolitiek en constructief gaan kijken naar oplossingen. Nicole Maalsté, onderzoeker van de Universiteit Tilburg, doet deze uitspraken over het coffee-shop beleid in het nieuwste nummer Secondant van het Centrum voor Criminaliteits-preventie en Veiligheid.

Maalsté gaat met haar uitspraken in tegen het strengere kabinetsbeleid om de overlast en criminaliteit rondom de wiethandel terug te dringen. Op verschillende podia neemt Maalsté herhaaldelijk stelling tegen het gemak waarmee politie en justitie, en ook politici, met ‘verkeerde cijfers en aannames die niet gebaseerd zijn op de werkelijke situatie’ willen bewijzen dat coffeeshops een bedreiging vormen voor de maatschappelijke veiligheid en dat er een einde moet komen aan het gedogen van cannabis.

Het zomernummer van Secondant staat in het teken van coffeeshops, de hennepteelt en de neveneffecten van de cannabismarkt in de grensstreek. Secondant is een uitgave van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en is gratis te downloaden: www.hetccv.nl/secondant

Plaats een reactie