‘We moeten ouderen actief benaderen met hulp’

Ondersteuning bieden bij klussen in en om het huis, boodschappen en vervoer naar activiteiten deed WonenPlus al. De Noord-Hollandse organisatie is hierin gespecialiseerd, zodat onder meer ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Directeur Piet Groot: “Maar daarvoor moeten ouderen zelf bij ons aankloppen. We zijn benieuwd of we meer resultaat boeken als we zelf naar de ouderen toegaan. Bijvoorbeeld omdat sommige ouderen het moeilijk vinden om zelf actie te ondernemen.”

Naam project: Lang Leve Thuis
Wie: WonenPlus Noord-Holland
Doel: Ondersteunen van kwetsbare ouderen zodat zij langer thuis kunnen wonen
Middel: Actief hulp aanbieden en het sociale netwerk versterken

WonenPlus onderzoekt dat nu met het project Lang Leve Thuis. Groot: “Zo’n 23.000 huishoudens zijn lid bij ons, dat kost hen maximaal 4 euro per maand. Voor dat bedrag kunnen ze ons altijd bellen voor hulp. Of het nu gaat om het ophangen van een nieuw lampje of hulp bij de administratie. Wij zoeken dan voor hen naar de beste oplossing waarbij we meestal een van onze consulenten of onze 2400 vrijwilligers inzetten.”

Actiever op zoek
Het initiatief ligt dus bij de ouderen zelf. “We zien echter dat kwetsbare ouderen minder snel hulp vragen en dat hun sociale netwerk kleiner wordt. Praktische diensten worden meer bijzaak, behoefte aan een gesprekspartner groter. Daarom willen we in dit project ouderen actief benaderen, hun vertrouwen winnen en hulp en ondersteuning bieden. Daarbij kan praktische ondersteuning ook gevolgen hebben voor het sociale netwerk. “Heeft een oudere moeite met boodschappen doen, dan bellen wij bijvoorbeeld bij de buren aan, leggen de situatie uit en vaak blijkt hulp dan dichterbij te zijn dan iedereen denkt. Tegelijk gaan de buren dan deel uitmaken van het netwerk van de oudere. We gaan altijd uit van de eigen kracht, de mantelzorg en het steunnetwerk. Waar nodig versterken we dit netwerk en breiden we het uit met onze vrijwilligers.”

Ouderen in beeld
Het project is in oktober 2010 van start gegaan. “We benaderen nu eerst alle ouderen die lid zijn en inventariseren wat zij willen, kunnen, welke behoeften zij hebben en hoe hun netwerk eruit ziet. We toetsen hun kwetsbaarheid met een speciale vragenlijst en trainen vrijwilligers in het benaderen van ouderen. Later willen we ook via huisartsen en maatschappelijk werkers met ouderen in contact komen, want we hebben natuurlijk niet alle ouderen in ons bestand.” Na de ouderen in beeld te hebben wordt het contact opgebouwd, praktische diensten aangeboden en het netwerk versterkt. Gedurende het project meten de onderzoekers het welbevinden van ouderen en de ontwikkelingen rond hun kwetsbaarheid.

Minder zorg nodig
Het project is duidelijk anders dan de meeste NPO-projecten, het gaat minder over (medische) zorg en meer over welbevinden en persoonlijke en praktische ondersteuning in de thuissituatie. Groot: “Dat is soms lastig, bijvoorbeeld bij de standaard vragenlijsten die we moeten gebruiken. Maar uiteindelijk kan dit project er wel voor zorgen dat er minder zorg nodig is en opnames kunnen worden uitgesteld. Bijvoorbeeld als blijkt dat ouderen daadwerkelijk langer thuis kunnen wonen met hulp van het eigen netwerk, en zich minder kwetsbaar voelen. Met dit project willen we aantonen dat deze werkwijze werkt.

Plaats een reactie