Waterschappen geven voorzet voor Blue Deal

Bij de Waterschapsdag op maandag 19 maart 2012 in Den Haag riep Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, tot een Blue Deal. Waterschappen willen zich commiteren aan innovatieve samenwerking binnen de Gouden Driehoek van overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Uitgangspunt is dat de innovaties die binnen de Topsector Water ontwikkeld worden starten bij de vraag van de waterbeheerders. Dit schept kansen om onze economie een impuls te geven en niet alleen het waterbeheer in Nederland te verbeteren, maar ook de exportpositie van Nederland in het buitenland, aldus Glas.

Voor een zogenaamde Blue Deal is het volgens Glas nodig dat waterschappen hun vraag duidelijk maken richting de kennisinstellingen en bedrijven. “We zien dat ook al van de andere kant. Zo zoeken bedrijven en kennisinstellingen verenigd in de consortia Building with Nature en Flood control de waterschappen al op. De Blue Deal zou kunnen inhouden dat we na dit begin in de komende jaren meerdere van deze contracten zullen gaan sluiten. Het gaat om noodzakelijke kennis voor ons waterschapswerk in de komende decennia, voor de thuismarkt van ons bedrijfsleven, en als springplank voor exportbevordering.”

Maatschappelijke opgave
Peter Glas roept het bedrijfsleven op te denken vanuit de maatschappelijke opgaven van het waterschap. “Zoek de waterschappen op, maak gebruik van hun kennis om te bepalen welke innovaties maatschappelijk meerwaarde hebben. Waterschappen zijn grote investeerders en wij kunnen de economie samen versterken. Wij hebben elkaar gewoon nodig.”

Debat
Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu debatteerde op de Waterschapsdag over de samenwerking binnen de Gouden Driehoek met VNO/NCW-voorzitter Bernard Wientjes, bestuurslid Stefan Kuks van de Unie van Waterschappen en Ed Brinksma, rector magnificus van de Universiteit Twente. Voor technische innovaties en kennisontwikkeling is volgens de staatssecretaris de Gouden Driehoek gezamenlijk aan zet. “Denk aan technische innovaties op het gebied van de waterketen en hoogwaterbescherming. Maar voor zowel bestuurlijke als technische innovaties is lef nodig. De waarde van innovaties wordt vaak niet genoeg onderkend.”

Innovatief opdrachtgeverschap
Bernard Wientjes, voorzitter van VNO/NCW, ziet een sterke rol voor waterschappen als launching customer. Hij vraagt waterschappen in te zetten op een opdrachtgeversrol die creativiteit en innovativiteit bij bedrijven stimuleert. “Daag bedrijven uit om met eigen oplossingen te komen door alleen het probleem goed te definiëren. Ga in zee met innovatieve bedrijven”. Ook de staatssecretaris daagt de waterschappen uit tot opdrachtgeverschap dat innovatie stimuleert, door actief op te treden als ‘launching customer’ en de markt uit te dagen. “Als wij als overheden niet eerste opdrachtgever durven te zijn en onze nek uitsteken voor innovatie zal de sector ons niet kunnen helpen. En vice versa. Dan belemmeren wij uiteindelijk de internationale groei van de Nederlandse watersector.”

Plaats een reactie